GK ansluter sig till Science Based Targets initiative

9. november 2022
Klimatutsläppen behöver minska i en takt som gör det möjligt att nå 1,5-gradersmålet och det börjar bli bråttom. Därför har GK anslutit sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att koncernen åtar sig att fastställa klimatmål för verksamheten som är vetenskapligt baserade och godkända av SBTi.
Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
Kim Robert Lisø, koncernchef, GK Gruppen

— Genom att vi åtar oss att sätta mål i linje med vetenskapen säkerställer vi att målen är tillräckligt ambitiösa för att göra skillnad. Detta innebär att vi kommer att uppdatera våra klimatmål för att säkerställa att utsläppen minskar i tillräcklig omfattning, och tillräckligt snabbt, säger Kim Robert Lisø, koncernchef för GK. 

Efter att ett företag har anslutit sig till SBTi har man två år på sig att skicka in sina mål, som därefter granskas. När målen har godkänts ska framstegen i förhållande till målen rapporteras årligen, och det gäller både företagets egna utsläpp och utsläpp från värdekedjan. 

— Vi ska vara en klimatförebild och minska våra utsläpp i en omfattning som gör skillnad. Det kommer att kräva mycket av både oss själva och våra leverantörer. Den övervägande delen av våra klimatutsläpp kommer från produktionen av de varor och material vi köper in. Därför måste vi sätta ambitiösa mål både för oss själva och för våra leverantörer och vara en drivande kraft för utvecklingen av nya och bättre lösningar, säger Lisø. 

Om Science Based Targets initiative (SBTi) 

Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett globalt organ som hjälper företag att upprätta vetenskapliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser. SBTi fokuserar på att få företag världen över att halvera sina utsläpp till 2030 – och minska dem till netto noll senast 2050. 

Initiativet är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resource Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och ett av We Mean Business Coalitions åtaganden. SBTi arbetar för att göra vetenskapsbaserad målsättning till bästa praxis och erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för att målen nås, samt gör oberoende utvärderingar av företags klimatmål. 

www.sciencebasedtargets.org

Läs också:

Hållbarhet och ESG på GK
Läs mer