GK installerar ventilation i ny miljöcertifierad skola i Liljeholmen/Midsommarkransen

23. februari 2023
GK har fått förtroendet att installera ventilationen i en nybyggd skola och förskola i Liljeholmen/
Midsommarkransen utanför Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och beräknas vara färdigställt hösten 2024.

Avtalet innefattar projektering och installation av ventilationssystem i den nya skolan. Projektet är ett samarbete med bland andra Veidekke som är beställare, och är en totalentreprenad.

De nya skolbyggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att det kommer finnas bra inomhusklimat med god ventilation för alla elever och lärare, användande av sunda byggmaterial och en låg energianvändning.

- Vi är stolta över att få vara en del av detta viktiga projekt som kommer att främja en hållbar framtid för nästa generation. Att få leverera ventilationen till en nybyggd skola och förskola som kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver är en stor ära och ett stort ansvar. Vi är övertygade om att den goda inomhusmiljön, byggda med bra material och låg energianvändning, kommer att gynna elevernas inlärning och hälsa, säger Magnus Gerstel-Wurzl, projektchef på GK Sverige.

Projektet består av projektering, uppförande och iordningställande av en skolbyggnad för cirka 1000 elever i årskurserna F–9 med tillhörande funktioner, som tillagningskök och matsal, slöjdsalar, personalutrymmen, samt mark-och anläggningsarbeten av skolgård, gator, gångvägar och förgårdsmark på omkringliggande områden.

Läs mer om projektet här.