Vanligt med dålig luft på arbetsplatser

20. december 2022
Var fjärde medarbetare besväras av dåligt inomhusklimat på jobbet i Norge, visar en ny undersökning.
– Det minskar vår produktivitet, säger Svensk ventilations vd Britta Permats.

Dålig ventilation och fel inomhustemperatur på jobbet är ett problem för en av fyra i Norge. Det visar en ny undersökning som är gjord av Respons Analyse på uppdrag av norska GK. Britta Permats, vd på Svensk ventilation, är inte förvånad över resultaten. Hon tror att situationen är ungefär densamma på svenska arbetsplatser.

– Skillnaden mellan Norge och Sverige är att vi har Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Men Norge har å andra sidan historiskt lite högre ställda flödeskrav, så det kanske jämnar ut sig, säger hon.

Bristfällig luft på arbetsplatser har flera negativa effekter, bland annat minskar produktivitet och kreativitet. 

– Det finns tydliga samband mellan luftflöden och produktivitet. Det finns också undersökningar som visar att förmågan att lära oss minskar när luften är dålig.

Det finns tydliga samband mellan luftflöden och produktivitet. Det finns också undersökningar som visar att förmågan att lära oss minskar när luften är dålig.

Undersökningen från GK visar att på sjukhus och inom skolan är situationen ännu värre – där uppger 4 av 10 att de utsätts för ett dåligt eller mycket dåligt inomhusklimat. Britta Permats betonar att många skolor i Sverige också har liknande problem. Det beror på att skolbyggnader ofta har äldre installationer som inte underhålls tillräckligt samtidigt som elevantalet har ökat.

Britta Permats_porträtt.jpg
Britta Permats, VD Svensk Ventilation

– Ett vanligt kontor har mycket högre luftflöde per person än ett klassrum. På kontor där vuxna arbetar satsas det mer. Medan många skolor har system som inte är anpassade för det ökade antalet elever i klassrummen.

Britta Permats förklarar att många av de skolor som byggdes på 80-talet behöver ses över och rustas upp.

– Ta dit en expert. Är det projekterat för rätt antal elever? Antingen behöver aggregaten bytas eller så får man begränsa antalet elever i klassrummen.

Dagens höga energipriser gör att frågan om inomhusklimat och ventilation kommit upp på agendan.

– Förut satsade man inte alltid på energieffektivisering, men nu ser folk att det finns pengar att spara på att energieffektivisera ventilationssystemen.