Vanligt med klagomål på störande ljud från ventilation

25. oktober 2022
Det är inte bara trafikbuller som stör oss människor. De allra flesta klagomål handlar faktiskt om ljud och buller från ventilationssystem, förklarar GK:s byggdoktor Andreas Wallin.

Många tror att de flesta ljudklagomål rör trafikbuller, men i själva verket är det fler som störs av ljudet från ventilationssystem.

– I mina uppdrag är jag ofta ute och mäter ljud. Det buller som folk brukar klaga på kan nästan alltid kopplas till ventilationen, i princip inga klagomål gäller trafik, säger Andreas Wallin, byggdoktor på GK.

Ett brummande ljud från ventilationssystemet är särskilt störande på natten då i princip inget annat ljud hörs, förklarar Andreas Wallin.

I mina uppdrag är jag ofta ute och mäter ljud. Det buller som folk brukar klaga på kan nästan alltid kopplas till ventilationen, i princip inga klagomål gäller trafik.

– Om det är en bostad där man ska sova, kan det bli en oerhörd psykisk påfrestning med ett ljud som inte går att påverka.

Men det finns faktiskt saker man kan göra för att komma åt störande ljud från ventilation, fläktar och pumpar.

– Ljud kan vara en subjektiv upplevelse, därför är det bra att göra en mätning innan vi sätter in en åtgärd. Då får vi också veta ljudets karaktär – om det är starkt eller svagt, höga eller låga frekvenser. När vi vet vilken typ av buller det gäller är det också lättare att gå in med rätt åtgärder och sen se skillnaden.

Efter en ljudmätning kan det vara läge att göra en injustering av luftflöden, vilket innebär att man finjusterar och ställer in rätt luftflöden i ventilationssystemet. Det går även att göra en ekoinjustering, vilket betyder att man tar reda på hur lågt ventilationen kan köras. Om ventilationen går på ett lägre varvtal så sparas nämligen energi och bullret minskar genom att man öppnar upp ventiler och spjäll. Det är också viktigt att ta reda på var bullret kommer ifrån.

– Bullret brukar vara av två karaktärer, antingen luftljud som skapas i spjäll och ventiler i ventilationssystemet eller ett ljud från motor och fläkt som fortplantar sig genom kanalsystemet. Då måste vi justera med en ljuddämpare som tar bort ljudet från motorn, säger Andreas Wallin.

Ett tredje sätt som ljud från ventilationen brukar sprida sig är om aggregatet sitter fast i golvet eller väggen och går genom själva byggnadsmaterialet till våningarna under, över och sidledes. Då kan man sätta på en vibrationsdämpare med gummifötter på alla stativ för att dämpa bullret.

Det finns alltså sätt att komma åt störande ljud från ventilationen och går att bygga en ventilationsanläggning som inte alstrar ljud och buller.

– Det kostar lite mer och kräver lite mer tid och omsorg eftersom det behövs större kanaler för luften, men det är ofta värt det.