Checklista för bättre ventilation från Energimyndigheten

13. december 2022
Energimyndigheten har gjort en lista över hur ventilation i ett hus kan bli mer energieffektiv. Ett av de främsta tipsen gäller rengöring.
– Det kan vara en effektiv åtgärd, säger Britta Permats, på Svensk ventilation.

Det viktigaste för att ventilationen ska vara effektiv är regelbundet underhåll, slår Energimyndigheten fast på sin hemsida. Det handlar exempelvis om att rengöra fläktar, ventiler och kanaler samt att göra filterbyten och injustering. Britta Permats, vd på Svensk ventilation, håller med:

– Det är en av de enklaste åtgärderna och alltså en lågt hängande frukt. Vi vet att när det är smuts i kanalerna så måste fläkten jobba hårdare, för att tryckfallet är högre. Därför är det viktigt att titta på detta nu när energipriserna gått upp. Vi tycker också att det är bra att ta professionell hjälp när det gäller att göra rent fläktar och kanaler.

Vi har många fläktar som inte har uppdaterad energieffektiv teknik och det finns stora vinster med att byta ut dem. Som bostadsägare eller fastighetsägare behöver man ta kontakt med en expert som kan titta på helheten.

Nästa råd från myndigheten är att anlita en ventilationsexpert eller installatör som kan ge fördjupande tips och råd om valet av systemlösning, fabrikat och dimensionering av systemet.

– Ventilation är ganska komplext ibland, om man gör på ett sätt så kanske man påverkar något annat utan att veta om det, därför är det jättebra att ta in en ventilationsexpert. Det kan lätt bli felaktiga åtgärder annars, säger Britta Permats.

Tänk även på att ventilationssystemet påverkas av andra åtgärder som tilläggsisolering eller byte av fönster. Det kan göra att luftflöden behöver justeras eller att luftintag måste se över.

Det kan även vara energieffektivt att byta ut fläktar som är äldre.

– Vi har många fläktar som inte har uppdaterad energieffektiv teknik och det finns stora vinster med att byta ut dem. Som bostadsägare eller fastighetsägare behöver man ta kontakt med en expert som kan titta på helheten.

Energimyndigheten tipsar även om att man i vissa hus kan återvinna värmen i frånluften, vilket kan halvera energianvändningen för värme och varmvatten. Värmen återvinns med hjälp av en värmepump eller ett värmeväxlingsaggregat (FTX) och på så sätt minskar behovet av att tillföra värme.