Så minskade Ystad sina koldioxidutsläpp med 98 procent

18. oktober 2022
Ystad kommun vill bli klimatneutrala. GK har därför under flera år genomfört energieffektiviseringar i kommunen. Det har lett till att koldioxidutsläppen minskat med 98 procent.

Från 2010 och fram till i dag har stora energieffektiviseringsåtgärder utförts i kommunens byggnader och fastigheter. Det handlar främst om att fasa ut fossila bränslen och direktverkande el för uppvärmning. Kommunen har också börjat köpa klimatneutral el.

– Det har varit ett samarbete med kommunen. Vi har tagit fram lösningarna, det har i mångt och mycket handlat om att avveckla olja. Sparar vi in på oljan så får vi en väldigt stor effekt, säger Stefan Carlsson, energispecialist på GK.

De berörda fastigheterna är främst skolor, äldreboenden, men även mindre byggnader så som hembygdsföreningar. GK har också arbetat för att optimera byggnadernas värmesystem, genom att effektivisera och installera värmepumpar. Även ventilationsanläggningar med låg eller ingen värmeåtervinning på frånluften har bytts ut. Det innebär att energi från frånluften återvinns till tilluften så att behovet av köpt energi reduceras.

Vi har jobbat med att effektivera ventilationsaggregat och värmeåtervinning. Det innebär att vi är bättre på att ta vara på energin som åker ut ur byggnaden. Vi har också jobbat med driftoptimering, och har till exempel kunnat reducera drifttiderna.

– Vi har jobbat med att effektivera ventilationsaggregat och värmeåtervinning. Det innebär att vi är bättre på att ta vara på energin som åker ut ur byggnaden. Vi har också jobbat med driftoptimering, och har till exempel kunnat reducera drifttiderna.

De har även bytt ut ventilationsaggregat och på så sätt föryngrat installationerna.

– Det sänker energikostnaden och ger tillbaka pengarna på sikt samtidigt som byggnaden moderniseras och de tekniska installationerna föryngrats, så det är både klimatsmart och ekonomiskt. Ingen behöver betala pengar för att vara klimatsmarta, det är alltid mer eller mindre lönsamt, säger Stefan Carlsson.
 

I Ystad är det totalt 13 anläggningar som har fått solceller. Tillsammans producerade de under förra året 259 000 kilowatt.
I Ystad är det totalt 13 anläggningar som har fått solceller. Tillsammans producerade de under förra året 259 000 kilowatt.

Det övergripande målet har varit så energieffektiva byggnader som möjligt, utan sämre komfort. Men arbetet har många fler positiva effekter:

– Deras byggnader är mer klimatneutrala, men de får också en bättre arbetsmiljö och inomhusklimat. Ljudnivån förbättras med nya ventilationsaggregat, och värmepumparna är både smartare och billigare.

– De blir också en mindre energinota för kommunen. Sedan handlar det såklart också om att vara en förebild. Om kommunen klarar det, då kan även den enskilda medborgaren och företag göra det.