Tydliga trender inom tekniska installationer

22. november 2022
Hållbarhet och digitalisering. Det är de starkaste trenderna inom tekniska installationer, visar en ny rapport.
– Att mäta är det nya svarta, säger Hans Nyblom på Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen har släppt en ny rapport som fokuserar på trender inom branschen. Och hållbarhetsfrågor och digitalisering är de omvärldsfaktorer som har allra störst inverkan på branschen. Digitaliseringen håller helt på att förändra marknaden för fastigheter, bygg och installationer.

– En fastighet som är digitaliserad med sammankopplade system går att mäta. Och att mäta är att veta och är ett sätt att göra installationen mer kundnyttig, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

En digitaliserad fastighet ger också stora ekonomiska fördelar och det går ofta lätt att få ner energiförbrukningen utan att standarden sänks.  

– I kommersiella fastigheter kan vi till exempel sänka energikonsumtionen med 40 procent genom att sluta köra värme och kyla mot varandra.

Det är alltså tydligt att de som kopplar ihop systemen har mycket att vinna båda på kort och lång sikt, menar Hans Nyblom.

Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen. Fotograf: Peter Knutson
Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen. Fotograf: Peter Knutson

– Det viktigaste är att förstå att en uppkopplad och sammankopplad installation skapar helt nya värden. Det är oerhört lönsamt, bidrar till ett mer stabilt energisystem och är mer hållbart. Det här är en guldgruva, så glöm inte bort att titta på hur fastighetsvärdet påverkas. 

Det viktigaste är att förstå att en uppkopplad och sammankopplad installation skapar helt nya värden. Det är oerhört lönsamt, bidrar till ett mer stabilt energisystem och är mer hållbart. Det här är en guldgruva, så glöm inte bort att titta på hur fastighetsvärdet påverkas. 

Hans märker att kunder, myndigheter och upphandlare driver på utvecklingen kopplat till hållbarhetsfrågorna. Grön teknik, som till exempel solceller och elbilsladdning, är också något som ligger högt på agendan.

– Ur klimatsynpunkt är det alltid bra att byta ut varor. En modern installation är i princip alltid bättre än den gamla.

Vilka råd har du till företag?

– Låt inte teknisk förvaltning bara handla om just förvaltning, utan se till att ständigt utvecklas. Miniminivån ”det fungerar” är inte hållbart på sikt. Optimering och utveckling av en anläggning är både nödvändigt och ekonomiskt fördelaktigt.

Finns det några fallgropar?

– Många kunder har en tendens att tala om precis vad de vill ha, medan det är mycket bättre att tala om vad de vill uppnå och låta den som är expert komma med den bästa lösningen.