Framtidens hus är självförsörjande på el

6. december 2022
Kan fastighetsägare vara med och lösa den pågående energikrisen? Ett sätt kan vara att satsa på självförsörjande fastigheter som både producerar och använder energi.

Många är intresserade av att göra sig mindre beroende av inköpt el och hitta effektivare sätt att ta vara på den el de själva producerar. Samtidigt utvecklas ny teknik, så som solceller, batterilager och effektbalansering, i rekordfart. Det pratas också alltmer om prosumenter, vilket innebär att man både producerar och använder energi.

I detta sammanhang är det en naturlig utveckling att framtidens hus blir alltmer självförsörjande på el.

– Primärt kommer fastigheten att vara en aktiv del i energinätet. Och det är akut att agera. Vasakronan har till exempel redan gjort sina nyaste fastigheter till både energilager och en tillgång på effektflexibilitetsmarknaden, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

Det finns även flera andra exempel på både byggnader och arkitektur som ligger i framkant. Skanska och Entra håller till exempel på att bygga världens nordligaste belägna energipositiva kontorshus i norska Trondheim. Och Belatchew Arkitekter vill bygga om Söder torn i Stockholm till en så kallade ”strawscraper”. Det innebär att byggnaden täcks med energiproducerande skal av strån som börjar vaja i vinden och på så sätt genererar vindenergi.

Sverige ska halvera utsläppen av växthusgaser till år 2030. Många av lösningarna finns redan idag, där installationsbranschen är en viktig pusselbit för den gröna omställningen.

Samtidigt bygger bostadsbolaget Vätterhem i Jönköping de första självförsörjande hyreshusen. Det handlar om totalt 44 lägenheter som inte är anslutna till några nät utan blir helt självförsörjande när det gäller energi, vatten, avlopp och ventilation.

­– Att hitta effektiva sätt för mikroproduktion, lagring och energieffektiva fastigheter är en del av det framtida boendet. Där vill Jönköping Energi vara med och bidra med kunskap och erfarenhet som både utvecklar oss och fastighetsägare i vår region, säger Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi i ett pressmeddelande.

I framtiden spås alltså allt fler fastigheter kunna producera sin egen småskaliga och miljövänliga energi. Det innebär också en helt ny roll för fastighetsägaren som ”energi-prosument”, vilket i sin tur skapar behov av nya tjänster och produkter. Installatörsföretagen håller en konferens om just fastighetsenergi under våren 2023.

– Sverige ska halvera utsläppen av växthusgaser till år 2030. Många av lösningarna finns redan idag, där installationsbranschen är en viktig pusselbit för den gröna omställningen. Som företrädare för landets installatörer är det naturligt för Installatörsföretagen att engagera sig och lyfta fram de stora möjligheter som installatörer kan bidra med genom modern teknik, säger Hans Nyblom i ett pressmeddelande.

Läs mer här.