10 nya projekt ska minska vår energianvändning

28. november 2022
Dagens höga elpriser och vår energianvändning står högt på politikens agenda. För att hitta nya lösningar på energikrisen finansierar Energimyndigheten nu 10 nya spännande projekt. Målet är att öka energieffektiviseringen.

Projekten är del av forsknings- och innovationsprogrammet ”Design för energieffektiv vardag”. Programmet har ett tvärvetenskapligt fokus som förenar design, beteende och energi.

­– Tidigare projekt i programmet har gett bra resultat, därför är det extra roligt att kunna presentera tio ytterligare projekt som fått stöd, säger Christoffer Tjärnberg, handläggare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Det är stor variation mellan projekten. Ett fokuserar till exempel på vad som är rättvis och tillräcklig energianvändning i verksamheter som äldreboenden, skolor och arbetsplatser. Ett annat undersöker om vi lättare kan förstå energi genom att känna på den. Det är Kungliga Tekniska Högskolan som står bakom och material ska tas fram där deltagare får uppleva energi, effekt och koldioxidavtryck i form av vikt, längd och volym hos fysiska objekt. Ett tredje projekt tittar på uthyrnings- och affärsmodeller inom klädbranschen – allt för att skapa mer resurseffektivitet. 

Nordic Innovative Living.png
Energiförbrukning kan minskas genom design av smarta bostäder och boenden. Nordic Innovative Living är ett projekt för att skapa moderna, attraktiva och smarta hem utan att påverka miljön eller plånboken på ett negativt sätt.

– För att skapa långsiktiga lösningar är det viktigt att utgå från användarna vid all form av utveckling av produkter eller tjänster. Om man använder sig av en designprocess så säkerställer man det, säger Mona Wärdell, projektledare på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign i ett pressmeddelande.

Projekten påbörjas hösten 2022 och håller som längst på till den 31 december 2024.

Lista på de 10 projekten:

  • Design för energi -och resurseffektiva delade boendeformer
  • Nordic innovative living – design av människa & energismarta hus och boende
  • Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning genom design
  • Känn på energin! Taktilt lärande om vardaglig energianvändning
  • Värdering av energieffektivitet vid husköp
  • En experimentell laborativ studie av interaktionen mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden
  • Uthyrningsmodeller – studie av affärsmodeller inom textil- och klädindustrin
  • Standardalternativ som potentiellt verktyg för att främja energieffektivt beteende
  • H+Forest: Samproducerad kunskap kring den hållbara framtiden
  • HyLite, Hydrogen Light Systems