Stora vinster med solceller i Ystad kommun

1. november 2022
De redan höga elpriserna förväntas stiga ännu mer under vintern. Det innebär i sin tur betydligt högre kostnader för fastighetsägare. Stefan Carlsson, energispecialist på GK, menar att en lösning är att installera solceller.

GK har från 2010 och fram till i dag genomfört stora energieffektiviseringar i byggnader och fastigheter i Ystad kommun. En del av arbetet har handlat om att installera flera solcellanläggningar på taken på kommunens byggnader. Detta har visat sig vara extra fördelaktigt med tanke på dagens höga elpriser.

– Det är ett steg mot hållbarhet, men det är också en bra ekonomisk affär. Tidigare hade solcellerna en återbetalningstid på cirka 10 år, med dagens energipriser på 3-4 kronor per kilowattimme är återbetalningstiden mellan 3 och 4 år. Eftersom de beräknas hålla i 30 år eller längre sparar kommunen pengar i många år, säger Stefan Carlsson.

Solcellerna har inte heller några driftskostnader, förutom en frekvensomvandlare som kan behöva bytas.

Solcellerna är mer lönsamma än börsen och kommunen vet att de säkrar en viss energimängd till ett visst pris. Det sköter sig helt själv och skulle kommunen få för mycket solel säljs det vidare, så det blir inget merjobb alls.

– Solcellerna är mer lönsamma än börsen och kommunen vet att de säkrar en viss energimängd till ett visst pris. Det sköter sig helt själv och skulle kommunen få för mycket solel säljs det vidare, så det blir inget merjobb alls.

I Ystad är det totalt 13 anläggningar som har fått solceller, det handlar om skolor, förskolor, äldreomsorg och en brandstation. Tillsammans producerade de under förra året 259 000 kilowatt.

– Det bästa är om kommunen kan använda energin som produceras direkt i byggnaden, därför passar till exempel äldreboenden bra eftersom de boende är i byggnaden under en stor del av dagen. En stor solcellanläggning är mer lönsam än en liten per investerad krona, därför har vi byggt de stora först.

Taket måste också vara lämpligt och ska helst luta mot söder. Bärigheten på taket måste även vara tillräckligt hög. Antingen så skruvar man fast solcellerna på taket eller så används ett ballast system, förklarar Stefan Carlsson.

– Det går ganska fort att installera solceller. Det går att få upp en anläggning på ungefär 2 veckor, men leveranstiderna och inkoppling mot nätägare kan ta mer tid.

Utöver de ekonomiska besparingarna finns fler fördelar.

– Kommunen får en grön profil och ett hållbarhetsvärde. Solcellerna på taken har ett högt reklamvärde, de kan inspirera andra att göra samma sak och bli en snackis i kommunen.

Läs också:

GK har under flera år genomfört energieffektiviseringar i Ystad kommun. Det har lett till att koldioxidutsläppen minskat med 98 procent.
Så minskade Ystad sina koldioxidutsläpp med 98 procent
Läs mer