GK blir del av globalt hållbarhetsinitiativ

10. januari 2023
Initiativet Energy Efficiency Movement samlar 200 företag som vill minska klimatutsläppen. För GK var det givet att gå med. – Ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra, säger Karina Nilsen på GK.

Energy Efficiency Movement (EEM) är ett globalt initiativ som vill öka kunskapen om hur vi kan minska vår energianvändning genom samarbete och kunskapsutbyte.

– Vi ser att energieffektivisering är en av de viktigaste bitarna i ett hållbart samhälle. Det är teknologi som redan existerar och inget vi behöver vänta på. EEM är ett initiativ för de som vill ha mer kunskap och handlingar kring just hållbarhet och energieffektivitet, säger Karina Nilsen, hållbarhetsansvarig på GK.

I dag har initiativet cirka 200 medlemmar från hela världen, allt från stora multinationella företag som Microsoft till mindre mer nischade aktörer. Det är teknikbolaget ABB som står bakom initiativet och företagen som har anslutit sig är både de som själva vill minska sin energiförbrukning och de som producerar energi. Gemensamt för alla deltagare är att de vill driva på för att minska energiförbrukningen i världen. GK ser stor potential i det nya samarbetet och hoppas kunna bjuda in sina kunder och samarbetspartners.

­– Det kan leda till nya forskningssamarbeten och kunskapsutbyten. Initiativet ska också samla in information om lösningar som redan finns och är implementerade. Det kommer bli en kunskapsbank med goda exempel, där GK kommer bidra med sina lösningar.  

Samarbete är grunden för ett lyckat hållbarhetsarbete och Karina Nilsen hoppas att detta kan vara en katalysator för nya projekt och möten.  

Energianvändning är en stor fråga. Vi kan inte bara prata om energieffektivisering på egen hand, vi måste vara del av ett större sammanhang för att drivas framåt. Kunder och leverantörer måste arbeta tillsammans.

– Energianvändning är en stor fråga. Vi kan inte bara prata om energieffektivisering på egen hand, vi måste vara del av ett större sammanhang för att drivas framåt. Kunder och leverantörer måste arbeta tillsammans. Det är vår vision att detta ska vara en plattform för att tänka nytt tillsammans med andra.

Byggindustrin står i dag för ungefär 40 procent av den globala energiförbrukningen och det finns därför en stor outnyttjad potential inom branschen när det kommer till effektivisering.

– GK jobbar aktivt med att energieffektivisera byggnader och har en ambitiös hållbarhetsstrategi. De är därför en naturlig partner och de kommer att bli en viktig bidragsgivare till Energy Efficiency Movement, säger ABB:s norska vd Per Erik Holsten.

Läs mer om EEM här.