– De största utmaningarna för vår fabrik är elförbrukningen och utsläppen av oljedimma till luften, säger Mats Axelsson, fastighetschef på Parker.

De här utmaningarna jobbar de tillsammans med bland annat GK för att hitta lösningar på. 

– I januari 2020 genomförde vi ett samarbetsprojekt med GK som resulterade i den lägsta elförbrukningen för vår fabrik i Borås på 18 år. Självklart kan även coronapandemin ha haft en inverkan, men det råder ingen tvekan om att de åtgärder vi vidtagit tillsammans med GK fungerar. Vi lyckades också minska utsläppen av oljedimma betydligt, berättar Axelsson. 

Han har jobbat med GK i Sverige i nästan 15 år, och som fastighetschef anlitar han GK för att sköta ventilation, värme och kylning. 

– Vi har möten varje kvartal där vi sitter fem, tio personer från Parker och GK och går igenom vår portfölj. Både för att förbättra inomhusklimatet, men även för att minska energikostnaderna. Det handlar inte nödvändigtvis om innovation, utan om bra, gammaldags förbättringsarbete, säger fastighetschefen. 

Samarbetet med GK inom hållbarhet handlar främst om att hitta sätt att spara energi och minska utsläppen. 

– Parker har globalt haft fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Framöver ska vi även fokusera mer på miljöfrågor. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och vi mäter därför hur mycket energi, vatten och avfall vi förbrukar, och det senaste året har vi fokuserat mycket på att minska energiförbrukningen genom att hitta nya sätt att spara energi. 

– Ingen vill jobba med en miljövärsting, så alla företag måste jobba aktivt med att bli bättre och rapportera hur de arbetar med miljöfrågor, säger Axelsson.

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle