– Vi måste åstadkomma faktiska förändringar

Lindab har varit leverantör till GK sedan 80-talet och de två företagen samarbetar nära vid stora byggprojekt. Det senaste året har hållbarhet blivit en röd tråd för samarbetet mellan Lindab och GK.

– De största utmaningarna för vår bransch är avfall på byggarbetsplatser och att minska antalet transporter och därmed koldioxidavtrycket, berättar vd John Georg Storvik på Lindab AS. 

Lindab är en internationell koncern som levererar ventilation, byggkomponenter och byggsystem. De har vidtagit åtgärder både inom den egna verksamheten och i samarbetsprojekt med GK för att försöka lösa dessa utmaningar. 

– Nu har vi ett projekt i Oslo city där vi testar avfallsfria byggarbetsplatser. Byggbranschen orsakar 14 procent av allt avfall som genereras i Norge, och nybyggnationer står för cirka 5 procent av avfallsmängden i Norge, så ett avfallsfritt projekt får verkligen stor betydelse, säger Storvik. 

John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS
John Georg Storvik, adm.dir. Lindab AS

När det gäller transporter är Storvik särskilt stolt över det samarbete Lindab och GK haft under byggandet av den nya veterinärhögskolan i norska Ås. 

– Där beräknade vi att det skulle bli cirka 55 km ventilationskanaler, vilket även skulle innebära nästan 600 turer med tunga transporter från produktionen i Oslo och ut till Ås. Det löste vi genom att hyra en lokal precis intill byggarbetsplatsen i Ås där vi satte upp en tillfällig produktionsanläggning. På så sätt kunde vi eliminera alla lastbilstransporter och verkligen få ner koldioxidavtrycket från transporterna, berättar han. 

Nordiskt partnerskap 

Lindab har samarbetat med GK i Norge sedan företaget grundades 1980, och 2011 blev samarbetet ett partnerskap där Lindab jobbar nära bolag inom GK-koncernen i alla länderna. 

– Tillsammans med GK har vi genomfört spännande hållbarhetsåtgärder i flera projekt. Vi arbetar till exempel med att minska klimatavtrycket för Life Sciences-byggnaden vid Universitetet i Oslo. Där har vi varit med tidigt i byggfasen, vilket gör att vi kan göra skillnad under byggnadens hela livscykel. 

Storvik menar att de senaste årens hållbarhetsarbete har gått från att vara mest prat till att bli mer konkret och ge en faktisk effekt. 

– Det har hänt mycket i samarbetet med GK. Båda företagen har de senaste åren fört upp detta högst upp på dagordningen. GK har varit väldigt proaktiva när det gäller hur de kommunicerar utåt, men vi har också varit med på flera möten där vi har gått igenom båda företagens hållbarhetsstrategier. Nu löper det som en röd tråd i allt vi gör. På kort tid har det gått från att vara något man kommunicerar om till att bli något man verkligen menar, och det är ett krav från båda parterna att vi faktiskt ska åstadkomma förändring. 

– Det har ju alltid varit viktigt, men under det senaste året har det skett ett paradigmskifte. Vårt moderbolag har inrättat en särskild avdelning på huvudkontoret som ska koordinera de 25 länder som är berörda samt säkerställa att det genomförs projekt som ger effekt. Koncernen har satt upp nyckeltal för vad vi ska fokusera på och i Norge har vi tio fokusområden. Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade och på MSCI:s ESG-rating har vi i dag uppnått AA, som är den näst högsta klassificeringen.

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle