– På Carlsberg har vi en plan som vi kallar "Together towards zero". Vi ska bland annat halvera vår vattenförbrukning och har en nollvision för CO2-utsläpp till senast 2030, säger Lars Christensen, logistik- och energichef på Carlsberg DK.

Carlsberg DK jobbar systematiskt med styrning av energiförbrukning och inomhusklimat. Detta som en del av företagets satsning på energieffektivitet och hållbarhet. 

– Vi har en arbetsgrupp som har jobbat med ventilationsanläggningen där GK har stått för utrustningen och Carlsberg har bistått med en energikonsult och en driftstyrningsfirma. Fyra företag som har jobbat tillsammans för att hitta den bästa lösningen, berättar Christensen. 

En viktig del av samarbetet har handlat om att införa nya lösningar. 

– Vi tittade på energiåtervinning och effektivitet och satte bland annat in en del extra ventiler på ett sätt som GK i Danmark inte har gjort tidigare. Resultatet av samarbetet blev väldigt bra och vi har byggt om 100 ventilationsanläggningar på drygt ett år. 

GK har hjälpt till att renovera alla Carlsberg DK:s ventilationsanläggningar. Resultatet är bland annat att företaget har minskat sin totala värmeförbrukning med 17 procent. 

– GK har varit med på vår resa mot en effektivare ventilation, och min kundkontakt har löpande hållit mig informerad om GK:s hållbarhetsarbete och framtidsplaner. Vi för en dialog om hur vi ska kunna samarbeta kring hållbarhet framöver. Då vi måste vi ha en tydlig strategi för vad vi vill uppnå, säger Christensen. 

Företaget har även vidtagit andra hållbarhetsåtgärder. 

– Vi har byggt en ny vattenreningsanläggning för Carlsberg DK. Tidigare använde vi 2,4 hekto vatten för att tillverka ett hekto öl. Nu använder vi bara 1,75 hekto och 2022 ska vi ner till 1,40. När det gäller vattenförbrukning tror vi att vårt öl är världens mest hållbara. Vi tittar också på leverantörernas förbrukning och ska ha med detta i våra klimaträkenskaper, avslutar logistik- och energichefen. 

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle