Vi kan inte bara titta på antingen stora eller små saker när vi pratar om hållbarhet, det är helheten som räknas, säger Dennis Knarvik, hållbarhetsansvarig på norska Brødrene Dahl. Han jobbar med allt från strategiska val till små beteendeförändringar i vardagen, som till exempel cykelförråd för anställda som vill cykla till jobbet.

– Det finns ett antal utmaningar att ta tag i för vår bransch och för oss som teknisk grossist, säger Dennis Knarvik på Brødrene Dahl. 

Brødrene Dahl ansluter sig till FN:s hållbarhetsmål och har valt ut sex av dem som de vill jobba särskilt med. 

– Vi har satt upp ambitiösa mål och har i samband med det identifierat sex huvudområden som vi följer upp med handlingsplaner och mätningar för att säkerställa att arbetet går framåt. 

Viktiga huvudområden för Brødrene Dahl är att minska växthusgasutsläppen och energiförbrukningen i de egna byggnaderna, avfallshantering, förpackningsmängd, spårbarhet för produkterna, samt rättvisa arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter. Ett speciellt område är möjligheten att hjälpa kunderna att välja miljömässigt bra produkter med hjälp av EPD:er (miljödeklarationer) och bättre miljödokumentation, berättar han.

Dahl Optimera Norge_Dennis Knarvik.jpg
Dennis Knarvik, hållbarhetschef på Brødrene Dahl

Sedan Dennis anställdes som hållbarhetsansvarig har företaget infört nya hållbarhets-KPI:er och höjt ambitionerna för hållbarhetsarbetet. Brødrene Dahl redovisar i dag sina klimaträkenskaper, publicerar en hållbarhetsrapport och har satt upp målet att den egna driften ska vara koldioxidneutral senast 2030. 

– Om du är producent är vägen till att få kontroll på hela värdekedjan kort, som tekniskt handelsbolag måste vi dock förhålla oss till flera hundra leverantörer runt om i världen. Vissa är själva producenter medan andra köper in från underleverantörer. Det gör arbetet med att få kontroll på hela värdekedjan mer komplext. Särskilt när man börjar titta på exempelvis CO2-utsläpp på produktnivå. 

För fastighetsutvecklare och entreprenörer är den stora frågan hur man ska kunna räkna ut vilket CO2-avtryck en färdig byggnad kan tillskrivas. 

– Min uppfattning är att byggbranschen i allt högre grad går mot BREEAM-certifiering. Då kan vi som bransch fokusera ännu mer på valet av miljövänliga produkter med lågt CO2-avtryck, vilket främjar hållbarheten i hela värdekedjan, säger Dennis. 

Det är kunderna som bestämmer vad de vill köpa, men hur vet man om det man köper är hållbart? Dennis menar att standardiserad miljödokumentation och ökad tillgång till EPD:er är en bra lösning. 

– Vi har inlett arbetet med att miljövarudeklarera alla produkter. På sikt ska kunden kunna gå in i webbutiken och filtrera på produkternas miljöprestanda, precis som man idag kan filtrera på pris eller andra kriterier, berättar Dennis. 

– Vi jobbar dagligen med att minska våra koldioxidutsläpp kopplade till transporter och har kommit långt när det gäller att minska utsläppen. Vi följer upp energiförbrukningen i alla våra byggnader, vi sorterar allt avfall och utmanar våra leverantörer att minska sin emballageförbrukning, samt jobbar aktivt för att minska den i vår egen produktion. 

Vi jobbar särskilt med emballageförbrukningen vid varutransporter. 

– Det handlar alltid om hårfina avvägningar när vi jobbar med emballage och transporter. Å ena sidan vill vi minimera mängden emballage, men vi måste också skydda produkterna mot fukt och skador. Det ju är inte så hållbart att leverera skadade produkter. 

Brødrene Dahl har inlett en lång och spännande resa och tillsammans med våra kunder och leverantörer ska vi bidra till en kultur som sätter hälsa, miljö och säkerhet framför kortsiktig vinst, avslutar Dennis Knarvik.

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle