Hållbarhet och ESG på GK

Vår vision är att vara en klimatförebild som står för hållbarhet med ett tydligt klimat- och framtidsfokus som central strategi. Vi tar hållbarhet på allvar och integrerar vårt arbete mot hållbarhetsmålen i vår dagliga drift och verksamhetsstyrning.

GK och FN:s hållbarhetsmål

GK vet att vi spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en hållbar framtid. Vi er med i UN Global Compact och vi bygger vår verksamhet på FN:s hållbarhetsmål.

Några av våra hållbarhetsmål

  • 50 %

    minska de egna CO2-utsläpp till 2030

  • 50 %

    klimatneutral kundportfölj senast 2035

  • 20 %

    andel kvinnor 2025

Vad innebär hållbarhet för GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø berättar om vad hållbarhet innebär för GK.

Samarbete för hållbarhet

GK vil vara en pådrivar för det gröna skiftet tillsammans med våra kunder och leverantörer. Här berättar några av dem hur de samarbetar med oss om små och stora lösningar som behövs för att skapa hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.