Neste generasjon voksen og barn

Hållbarhet och ESG på GK

Vår vision är att vara en klimatförebild som står för hållbarhet med ett tydligt klimat- och framtidsfokus som central strategi. Vi tar hållbarhet på allvar och integrerar vårt arbete mot hållbarhetsmålen i vår dagliga drift och verksamhetsstyrning.

GK och FN:s hållbarhetsmål

GK vet att vi spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en hållbar framtid. Vi er med i UN Global Compact och vi bygger vår verksamhet på FN:s hållbarhetsmål.

SDG578
Bærekraft og miljø

Vi rapporterar regelbundet om ESG-indikatorer i våra års- och hållbarhetsrapporter

Till rapporter

Några av våra hållbarhetsmål

  • 50 %

    minska de egna CO2-utsläpp till 2030

  • 55 %

    minska indirekta utsläppen från kunder och leverantörer till 2032

  • 20 %

    andel kvinnor 2025

Vad innebär hållbarhet för GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø berättar om vad hållbarhet innebär för GK.

Kim Robert Lisø - stående

Samarbete för hållbarhet

GK vil vara en pådrivar för det gröna skiftet tillsammans med våra kunder och leverantörer. Här berättar några av dem hur de samarbetar med oss om små och stora lösningar som behövs för att skapa hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Vi bygger bærekraft