Dahl Sverige jobbar långsiktigt med hållbarhet och vill hitta nya lösningar för den egna verksamheten, leverantörskedjan och i samarbete med kunderna. Målet är att på olika sätt hitta hållbara lösningar som leder till mindre klimat- och miljöpåverkan från bygg- och anläggningsbranschen.

Dahl Sverige AB är Sveriges ledande VVS-grossist. Hösten 2020 ingick de ett avtal med GK om ett långsiktigt leverantörssamarbete med fokus på att utveckla de två företagens kvalitets- och miljöprocesser. Bygg- och anläggningsbranschen står för hela 40 procent av de globala CO2-utsläppen och 40 procent av allt avfall som produceras globalt. Ett avtryck som måste minska drastiskt på kort tid, samtidigt som efterfrågan från kunderna ökar. 

– Alla i branschen har ett ansvar för att se till att resurserna används smart och att beroendet av fossil energi minskar. Våra kunder får en beställning från slutkunden, och sedan kommer de till oss och ber om en offert. Där har vi ett ansvar för att föreslå miljövänliga alternativ och hjälpa dem att fatta bättre beslut, berättar Niclas Bohlin, National Key Account Manager på Dahl Sverige. 

Tillsammans ska Dahl och GK hitta lösningar som minskar klimatavtrycket i sina gemensamma kundprojekt. Samarbetet har just inletts, men båda parterna har en hög ambitionsnivå. 

– Det är inspirerande när man har en kund som är öppen för att hitta nya möjligheter! Ett exempel är en kylanläggning där vi samarbetar för att fasa ut gamla, miljöfarliga köldmedel. Nu finns det produkter på marknaden som är bättre för miljön och klimatet. När vi kommer till en kund med en gammal och miljöfarlig anläggning krävs det att slutkunden gör investeringar. Då behövs det kommunikation mot slutkunden så att vi motiverar dem att investera i miljövänliga kylanläggningar som kan göra skillnad över tid. 

Det är viktigt att både GK och Dahl som grossist och leverantör knuffar kunderna framför sig genom att lyfta fram nya möjligheter och nya bra val, menar Niclas. 

– I en ganska konservativ bransch kan grossisten spela en viktig roll för att utveckla kunderna, berättar Malin Frisk, hållbarhetschef på Dahl Sverige.

– Som grossist kan vi möjliggöra hållbarhet i vår värdekedja genom att jobba aktivt med leverantörer och transportörer, och erbjuda och guida våra kunder till produktval och lösningar som hjälper dem att bygga mer hållbart. Vi vill vara en partner till våra kunder och pusha dem att göra det lilla extra som kan göra skillnad, säger Malin. 

Dahl är bland annat med i Transportutmaningen, som är en del av Fossilfritt Sverige. 

– Vi jobbar tillsammans med våra leverantörer av transporttjänster och för en dialog om hur vi tillsammans ska lyckas fasa ut fossila bränslen och övergå till fossilfria alternativ. Transporter är ett väldigt spännande område där vi som stor transportinköpare kan göra skillnad. Dahl kommer att tillsammans med våra transportleverantörer att få fem nya fossilfria bilar under året, fyra som går på biogas och en elbil, berättar Malin. 

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle