De senaste fyra åren har GK samarbetat med Wallenstam AB – ett svenskt fastighetsbolag med säte i Göteborg.

Wallenstam har ett partnersamarbete med GK för nybyggnationer samt för service och energiprojekt i befintliga byggnader. Företaget har en miljöprofil och har som mål att minska sin energi- och vattenförbrukning, endast använda förnybar energi, minska sina utsläpp från transporter samt öka användningen av förnybara material. 

Robert Norin, driftssjef for Wallenstam AB i Stockholm
Robert Norin, driftansvarig, Wallenstam AB i Stockholm

– Vi jobbar hårt med att minska energianvändningen, både i nyproduktion och i befintliga byggnader, och vi har ett internt mål om att vi ska minska vår CO2-påverkan med 15 procent till senast 2023. Där är GK en viktig partner, säger Robert Norin, driftansvarig, Wallenstam AB i Stockholm. 

Wallenstam har utformat en hållbarhetspolicy som inkluderar fem av FN:s hållbarhetsmål: nr 5 (jämställdhet mellan könen) nr 7 (hållbar energi för alla), nr 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), nr 11 (hållbara städer och samhällen) och nr 13 (bekämpa klimatförändringarna). 

– Det senaste året har företaget jobbat aktivt tillsammans med GK för att säkerställa mer hållbara lösningar. Det står i kravspecen för alla våra projekt att de ska utföras på ett visst sätt, men vi har också regelbundet möten med GK där vi pratar om hur byggnaderna ska utformas och hur arbetet ska utföras, säger han. 

Ett mål som är särskilt viktigt för företaget är att minska avfallet från de olika projekten. 

– Här kan det finnas möjlighet till ett närmare samarbete med GK, till exempel att man endast använder vissa produkter och att man inför krav på hur avfallet ska hanteras. 

Norin tycker att Wallenstam har ett bra samarbete med GK: 

– Vi ser ljust på vårt partnersamarbete och jag ser fram emot ett ännu tätare samarbete mellan våra hållbarhetsavdelningar. Kanske finns det ännu fler områden att samarbeta inom i framtiden, avslutar han.

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle