Det danska ventilationsföretaget Øland har påbörjat en omställning för att bli mer hållbara. De hoppas att GK vill fortsätta att samarbeta mer på miljö- och hållbarhetsområdet framöver.

– Jag skulle säga att det före 2020 var få slutkunder som ville betala mer för hållbarhet i Danmark, men det senaste året har det skett en stor förändring. Investerare och pensionsfonder är faktiskt villiga att betala lite mer för bättre och mer hållbara fastigheter. Om byggnaden har DGNB-certifieringen (German Sustainable Building Council) Gold eller Platinum kan de även hyra ut till bättre priser, berättar Carsten Madsen, vd för Øland i Danmark. 

Företaget samarbetar inte med GK specifikt inom miljö och hållbarhet, utan hoppas att GK vill hänga på trenden och bidra till att lyfta blicken. I stället för att ensidigt fokusera på kostnader vill man se till den till långsiktiga hållbarheten. 

– Det ska bli spännande att se hur GK kommer att arbeta med hållbarhetsfrågorna framöver. Om några år kommer det vara ett måste att fokusera på hållbarhet i vår bransch. I dag fokuserar många fortfarande bara på ekonomi och det är synd. Den gröna omställningen kommer att kosta en del inledningsvis. Det kan handla om att välja bättre material, använda mindre skadliga kemikalier eller att investera i effektivare utrustning, berättar Madsen. 

Gemensamt ansvar för hållbarhet i värdekedjan 

Han hoppas även att hållbarhet kommer att spela en större roll när GK väljer leverantörer framöver. Hos Øland förbereder de sig på att bli en hållbar leverantör som kan erbjuda kunderna miljövänliga produkter från sin nya fabrik i Danmark. Madsen berättar att företaget är inne i en grön omställningsprocess. 

– Tillsammans med elva medarbetare har jag börjat utbilda mig i hållbart byggande. Anledningen till att vi är så många som deltar från Øland är att en grön omställning inte bara ska ske på chefsnivå, vi behöver ambassadörer och kunskap överallt inom organisationen, säger han. 

Företaget har investerat i hållbarhet och energieffektivitet i samband med bygget av sin nya fabrik i danska Kliplev. 

– En viktig utmaning för vår bransch i Danmark är energieffektivitet, både för klimatets skull och på grund av att energi är väldigt dyrt här i Danmark. Det kostar att göra bra val, men vill man ha en lokalproducerad produkt som är tillverkad med omsorg i närmiljön så är det tyvärr lite dyrare än att köpa från Kina. Vi måste ta reda på hur vi kan dela på de kostnader det medför att välja hållbarhet – det måste vara en gemensam satsning! 

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle