Vi bygger bærekraft

Samarbete för hållbarhet

Att lyckas med hållbarhet kräver samarbete

GK vil vara en pådrivar för det gröna skiftet tillsammans med våra kunder och leverantörer. Här berättar några av dem hur de samarbetar med oss om små och stora lösningar som behövs för att skapa hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen.