3D-printing ger byggbranschen nya möjligheter

26. mars 2024
Tredimensionell printing kan göra husbyggen både mer avancerade och billigare. Samtidigt skapar det nya möjligheter för återbruk och renovering.

David Andréen, universitetslektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö på LTH, ser stor potential inom 3D-printing för byggbranschen. Han berättar att det just nu är vanligast att printa med betong i ganska enkla format. Men han tror att vi snart kommer ha system som kan printa strukturer med högre upplösning och precision, och på så sätt kunna använda nya material. I stället för att vara beroende av stål och betong kan vi då göra konstruktioner i avancerade former med nya material som exempelvis lera.

– I Sverige är vi systematiska och duktiga på att följa standardiserade system. Den nya 3D-tekniken påverkar lagar och regler, vilket kräver ett annat arbetssätt. Små aktörer kommer visa på nya möjligheter, men det kommer att ta tid innan de växer sig stora på den svenska marknaden, säger David Andréen.  

Möjligheterna med 3D-printing är stora inom installationsbranschen, men det krävs avancerade system. I stället för att rita in ledningarna manuellt behövs en datormodell som kan beräkna hur installationerna ska dras i väggarna på ett optimalt sätt.

– En del av arkitekter och konsulters arbete kommer gå från ritbordet till att programmera och läsa av datorsystemen. Datorernas möjlighet att skapa komplexa system med AI går otroligt fort, säger David Andréen.

Tidningen Byggindustrin har listat fler skäl till att 3D-printing kan komma att förändra byggindustrin, så som ökat återbruk. Genom att till exempel skriva ut fasadelement i exakt rätt storlek precis när det behövs under byggnadsarbetet, kan exempelvis gamla fönster återanvändas.

Tekniken kan också underlätta byggandet vid renoveringar. Ofta är det svårt att få tag på reservdelar till hus. Men med 3D-printing blir det möjligt att skriva ut de delar som behövs under renoveringen.

Hus kan byggas mindre standardiserade och med mer individuell design utan att det blir dyrare. Med 3D-printing kan man också integrera funktioner som tidigare har separerats i samma struktur. Det går exempelvis att skapa ett väggelement med färdiga håligheter för ventilation och kabeldragning.