Lärarna kräver bättre ventilation

24. maj 2024
Det krävs bättre ventilation i Sveriges skolor och förskolor. När lärarna betygsätter arbetsmiljön framkommer stora brister i skolornas inomhusklimat. Värst är det på högstadiet där sex av tio lärare anser att inomhusklimatet är dåligt.

Förutom hög arbetsbelastning uppger lärare att det finns stora problem i den fysiska skolmiljön. Det slås fast i den nya rapporten ”Med orimliga förutsättningar” från fackförbundet Sveriges Lärare. Närmare hälften av lärarna och förskollärarna anser att temperatur och ventilation i lokalerna fungerar dåligt.

Ventilationen får något sämre betyg än temperatur och belysning. Det finns alltså en hel del utvecklingspotential när det gäller ventilationen på Sveriges skolor. Svaren från lärare i årskurs 7–9 har sämst resultat kopplat till ventilation, då sex av tio anser att inomhusklimatet är ganska eller mycket dåligt. Även i gymnasieskolorna svarade över hälften av lärarna (53 procent) att ventilationen var ganska eller mycket dålig.

Strax över hälften av de tillfrågade lärarna anser att skicket på lokaler och inredning (såsom stolar och skrivbord) är ganska eller mycket bra. ”Tycker att det största problemet är att man trycker in för många elever i för små och trånga lokaler. Matsalen är ett stort problem. Det är en mycket påfrestande miljö, speciellt för elever med NPF-problematik,” säger en gymnasielärare i allmänna ämnen.

En annan brist i den fysiska arbetsmiljön som uppmärksammas av rapporten är buller och höga ljudnivåer. Tre av fyra lärare och förskollärare besväras ofta av detta. Värst är det för förskollärare och lärare i fritidshem där två av tre tillfrågade svarar att ljudnivån är besvärande varje dag.

För att skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna har rapporten konkreta krav. Ett av kraven är att lagstadga tillgången till ändamålsenliga, anpassade och välutrustade lokaler samt inomhusmiljöer. Det krävs nationella regleringar för att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla skolor och förskolor. Man vill förbättra den fysiska arbetsmiljön genom att ha tillgång till välhållna lokaler som säkerställer goda arbetsmiljöförhållande vad gäller exempelvis ljud, ljus, luft och städning.

”Politikerna kan inte fortsätta skära ned på skolväsendet och försvara dessa orimliga förutsättningar. Skarpa regler måste till så att förskollärare och lärare ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag: att undervisa”, skriver Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand, ordföranden i Sveriges lärare i rapporten.

Läs också:

Dålig luft i skolan – så löser vi problemet
Läs mer
Dålig ventilation och fel inomhustemperatur på jobbet är ett problem för en av fyra i Norge.
Vanligt med dålig luft på arbetsplatser
Läs mer