Ny kampanj: Smart drag för bättre luft

30. april 2024
Rätt luft på rätt plats ger en mer behaglig inomhusmiljö – och sparar energi och pengar. Med välavvägd ventilation blir din fastighet bättre för alla.

Luft varken syns eller hörs, men den påverkar oss hela tiden. När luften är dålig, eller inomhustemperaturen fel, kan det leda till att det blir svårare att exempelvis jobba och studera. Vi kanske inte märker det direkt, men vår produktivitet och kreativitet går ner.

– Sambandet är starkt mellan luftflöden och produktivitet. För fastighetsägare finns det därför stora möjligheter att förbättra både klimat och miljö men också hälsa genom att energieffektivisera ventilationssystemen, säger Britta Permats, vd på Svensk ventilation.

Lönsamt att effektivisera

Nu lanserar branschorganisationen Svensk ventilation kampanjen Smart Drag. Genom kampanjen vill man uppmärksamma de möjligheter som kommer av att vidta ventilationsåtgärder. Det kan handla om minskad energianvändning, men också ett bättre inomhusklimat och nöjdare hyresgäster.

– Utöver de här fördelarna är det också så att det nya EU-direktivet EPBD innebär att många fastighetsägare kommer att behöva energieffektivisera på sikt. Men faktum är att åtgärderna ofta har mycket god långsiktig lönsamhet samtidigt som investeringen kan räknas hem på relativt kort tid. Därför är det en god idé att dra igång arbetet med den här frågan direkt, säger Britta Permats.

Britta Permats_porträtt.jpg
Britta Permats, VD på Svensk ventilation.

Lär känna din fastighet

Ventilationssystemet i en byggnad kan vara en potentiell energislukare. För fastighetsägare gäller det alltså att ha koll och anpassa ventilation efter behov. Vid vilka tider befinner sig många i byggnaden? Vilka andra system behöver ventilationen synkas med? Och kan livslängden för ventilationssystemet förlängas genom regelbundet underhåll?

På GK finns specialister inom allt som rör ventilation. Rådgivare kombinerar teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet och kan finjustera så att du får ut mesta möjliga av alla de system som finns på plats i byggnaden.

Vill du själv lära känna din fastighet ännu bättre? På Smart Drags kampanjsida kan du gå igenom en steg för steg-lista som hjälper dig kontrollera om du har gjort allt du kan för att optimera ventilationen.

– Börja med det enklaste först. Kontrollera att ventilationssystemet är rengjort, att ni har energieffektiva filter och att ni gjort en luftflödeskontroll och optimerat systemet. Andra tips kan vara att se till att fläktarna är energieffektiva och att anpassa ventilationen efter behov. Det kan minska energianvändningen mycket. Undersök också om värmeåtervinningen är effektiv, säger Britta Permats.

Läs mer om EU-direktivet EPBD här.

Läs också:

Att husen vi vistas i ska vara bra för vår hälsa är rätt självklart. Vi vet hur befintliga byggnader kan göras mer hälsosamma.
Så får ni en mer hälsosam inomhusmiljö
Läs mer