Elektrifiering gör luftfilter effektivare

24. maj 2024
Dagens luftfilter har sina begränsningar. Därför håller en forskargrupp på Mittuniversitet på att utveckla ett nytt, miljösmart luftfilter som använder statisk elektricitet för att fånga upp partiklarna.

Att luftfilter räddar liv vet vi. Men dagens luftfilter är vanligtvis fossilbaserade och energikrävande, då de orsakar ett stort tryckfall för att rena den luft som passerar igenom dem. Men nu är forskare en lösning på spåren. En lösning som, förutom bättre rening av luften, orsakar mindre klimatavtryck vid tillverkningen och sänker energiförbrukningen under deras livstid.

För att förbättra dagens luftfilter måste de göras mycket tätare, vilket medför dåligt luftgenomflöde och därmed drar mer energi i ventilationssystemen. Men en forskargrupp på Mittuniversitetet arbetar alltså med en ny typ av luftfilter för att rena luften.

– Om vi använder statisk elektricitet kommer partiklarna att dras till den uppladdade ytan och därmed fastna i filtermaterialet, vilket i sin tur gör att vi kan ha luftfilter som släpper igenom mer luft. Sammantaget bör effekten leda till bättre rening och minskad energianvändning samtidigt som spridningen av skadliga partiklar minskar, säger Christina Dahlström, docent i forskargruppen i ett pressmeddelande.

Det handlar om cellulosabaserade luftfilter med hög partikelretention och lågt tryckfall baserat på den så kallade triboelektriska effekten. Det innebär att substansen cellulosa drar till sig en stor del av partiklarna i luften med hjälp av statisk elektricitet och de laddas upp automatiskt genom att olika ytor i filtren gnids mot varandra.

– Vi arbetar med flera olika spår där vi nyttjar den triboelektriska effekten och cellulosabaserat material. Det fiffiga är att det går att designa filter som blir självuppladdande om olika lager av materialet tillåts komma i kontakt med varandra genom vibrationer som uppstår av själva luftflödet. Användning av förnybar cellulosa, i stället för fossilbaserat material, ligger också helt i linje med flera mål i FN:s agenda för en hållbar utveckling, säger Magnus Norgren, professor i kemiteknik i pressmeddelandet.