Så arbetar GK med hållbarhet

Kontaktperson

Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, GK Gruppen

Guro Steine

Koncerndirektör kommunikation och hållbarhet, GK Gruppen

T: +47 41 28 83 82 E: guro.steine@gk.no

Har du frågor?

Kontakta Guro

Vår vision är att vara en klimatförebild som står för hållbarhet med ett tydligt klimat- och framtidsfokus som central strategi. Vi tar hållbarhet på allvar och integrerar vårt arbete mot hållbarhetsmålen i vår dagliga drift och verksamhetsstyrning.

GK ska ligga i framkant och ta sin del av ansvaret för den gröna omställningen samt för att utveckla hållbara lösningar för generationer. Som Skandinaviens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner har vi det som krävs för att vara en drivande kraft för en mer hållbar byggbransch. Vi har kompetensen och storleken, ambitionen och förmågan att skapa verklig förändring i vår egen verksamhet, i branschen och i samhället i stort. 

GK gör kartläggningar och rapporterar årligen utifrån en rad indikatorer kopplade till miljö, samhällsansvar och verksamhetsstyrning (ESG). Dessa indikatorer är även KPI:er för vår generella strategiuppföljning och våra mätningar inom GK. 

Ladda ner GK:s ESG-rapport 2019

För oss finns det en tydlig koppling mellan hållbarhetsarbete och långsiktig lönsamhet. Hållbarhetsarbetet stärker vår riskhantering, minskar kostnaderna och ökar tillfredsställelsen bland våra medarbetare.  

Långsiktighet och miljö har suttit i GK:s ryggrad ända sedan företaget grundades 1964, men nu gör vi mycket medvetna och strategiska val för att säkerställa att företaget bidrar till det stora arbete som krävs för att Parisavtalet och FN:s 17 hållbarhetsmål ska uppfyllas.

UN Global Compact 

GK är medlem av UN Global Compact – FN:s globala nätverk för ett hållbart näringsliv. På så sätt åtar sig GK att implementera FN:s principer om ett ansvarstagande näringsliv i alla delar av verksamheten – strategiskt, operativt och kulturellt. 

UN Global Compact har tio principer som företag bör följa för att säkerställa en ansvarstagande verksamhet på områdena mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och antikorruption. Att ansluta sig till UN Global Compact innebär att man gör sitt bästa för att bedriva sin verksamhet i enlighet med de tio principerna samt att man upprättar en årlig rapport, en så kallad "communication on progress". 

Deltagandet i UN Global Compact ger GK möjlighet att delta i globala initiativ för en hållbar utveckling, samtidigt som vi gör en större skillnad lokalt. 

Läs våra hållbarhetsredovisningar

GK Hållbarhetsredovisning 2019
GK Hållbarhetsredovisning 2018
GK Hållbarhetsredovisning 2017

Läs också:

Vision, värderingar och kultur
Läs mer