Vår vision är att vara en klimatförebild som står för hållbarhet med ett tydligt klimat- och framtidsfokus som central strategi. Vi tar hållbarhet på allvar och integrerar vårt arbete mot hållbarhetsmålen i vår dagliga drift och verksamhetsstyrning.

GK ska ligga i framkant och ta sin del av ansvaret för den gröna omställningen samt för att utveckla hållbara lösningar för generationer. Som Skandinaviens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner har vi det som krävs för att vara en drivande kraft för en mer hållbar byggbransch. Vi har kompetensen och storleken, ambitionen och förmågan att skapa verklig förändring i vår egen verksamhet, i branschen och i samhället i stort. 

Långsiktighet och miljö har suttit i GK:s ryggrad ända sedan företaget grundades 1964, men nu gör vi mycket medvetna och strategiska val för att säkerställa att företaget bidrar till det stora arbete som krävs för att Parisavtalet och FN:s 17 hållbarhetsmål ska uppfyllas.

GK är UN Global Compact signatory

Läs mer om vårt medlemskap i UN Global Compact

Hållbarhetsrapportering

GK gör kartläggningar och rapporterar årligen utifrån en rad indikatorer kopplade till miljö, samhällsansvar och verksamhetsstyrning (ESG). Dessa indikatorer är även KPI:er för vår generella strategiuppföljning och våra mätningar inom GK.

För oss finns det en tydlig koppling mellan hållbarhetsarbete och långsiktig lönsamhet. Hållbarhetsarbetet stärker vår riskhantering, minskar kostnaderna och ökar tillfredsställelsen bland våra medarbetare.  

Läs våra tidligare hållbarhetsredovisningar

GK:s års- och hållbarhetsrapport 2021
GK:s ESG-rapport 2019

GK Hållbarhetsredovisning 2019
GK Hållbarhetsredovisning 2018
GK Hållbarhetsredovisning 2017

GK och FN:s hållbarhetsmål

GK vet att vi spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en hållbar framtid och vi bygger vår verksamhet på FN:s hållbarhetsmål.

Vad innebär hållbarhet för GK?

Koncernchef Kim Robert Lisø berättar om vad hållbarhet innebär för GK.