Vision, värderingar och kultur

GK:s vision är att vara en klimatförebild.

Klimatutmaningarna kräver att samhället drastiskt ställs om i en mer hållbar riktning. Bygg- och anläggningsbranschen svarar för 40 procent av energiförbrukningen och klimatutsläppen globalt, och att minska klimatbelastningen från bebyggda miljöer är nödvändigt. För dem som lyckas skapa bra lösningar kan detta även bli en konkurrensfördel.

GK ska vara en föregångare och ta sin del av ansvaret för att säkerställa ett bättre klimat, och för att utveckla hållbara lösningar för generationer.

Vi på GK har det som krävs för att vi ska vara en drivande kraft för en hållbarare byggbransch. Vi har kompetensen och storleken, ambitionen och förmågan att skapa verklig förändring i vår egen verksamhet, i branschen och i samhället i stort. Vi ska prioritera långsiktig miljöhänsyn framför kortsiktig vinst och gå i bräschen för en hållbar framtid för generationer.

På GK är vi alla INA

Inom GK delar vi en gemensam värdegrund, vilken ligger till grund för våra handlingar och attityder. Värderingarna utgör grunden till vår kultur och de styr de val vi gör, både som företag och som individer. Värderingarna är våra konkreta vägvisare som hjälper oss att välja, och att välja bort.

Våra ledord är inkluderande, nyfikna och ansvarstagande. Som en minnesregel använder vi förkortningen INA.

Inkluderande

På GK delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter och vi respekterar varandras specialkunskaper och verkligheter. Vi anser att mångfald är viktigt för att skapa ett bra arbetsklimat. På GK inspireras vi av olikheter och genom öppenhet, respekt och samarbete bygger vi upp ett ömsesidigt förtroende. Så skapar vi en hållbar arbetsmiljö för generationer.

Nyfikna

Nyfikenhet är grunden till all innovation, och innovationer är nödvändiga för att utveckling ska ske. Därför är vi nyfikna på våra egna och andras specialområden och hur vi kan samarbeta för att skapa mer effektiva, lönsamma och klimatvänliga lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle i flera generationer.

Ansvarstagande

Att vara ansvarstagande handlar om vem vi är och vad vi gör. Vi är pålitliga och vi gör det vi säger att vi ska göra. Så bygger vi förtroende, vilket är avgörande för att vi ska kunna vara ett långsiktigt värdeskapande företag med specialistkunskaper som utvecklar hållbara lösningar för generationer.

GKs uppförandekod och etiska riktlinjer (code of conduct)

Jobb på GK

Vill du bli en del av Team GK?

Hos får du vara med och skapa levande, välfungerande byggnader. Vi har alla olika uppgifter, men vi är alltid ett team. Här kan du läsa mer om oss och se våra lediga tjänster.

EB-Team GK i Sverige