Genom regelbunden och transparent kommunikation med relevanta målgrupper ska GK ge en korrekt och trovärdig bild av den strategiska och finansiella utvecklingen i företaget, både på övergripande koncernnivå och i länderna.

Öppen, bra och förutsägbar företagskommunikation spelar en viktig roll för anseendet och förtroendet för GK. Vår finansiella och icke-finansiella rapportering ska visa hur vi hanterar olika riskområden i vår verksamhet och skapa trygghet för kunder, leverantörer och partners, för ägare och styrelse, för banker och finansiella garanter, för anställda och för potentiella anställda.

2024

Kvartalsrapporter:

 

2023

Kvartalsrapporter: