Kvartalsrapporter och årsredovisningar

Genom regelbunden och transparent kommunikation med relevanta målgrupper ska GK ge en korrekt och trovärdig bild av den strategiska och finansiella utvecklingen i företaget, både på övergripande koncernnivå och i länderna.

Öppen, bra och förutsägbar företagskommunikation spelar en viktig roll för anseendet och förtroendet för GK. Vår finansiella och icke-finansiella rapportering ska visa hur vi hanterar olika riskområden i vår verksamhet och skapa trygghet för kunder, leverantörer och partners, för ägare och styrelse, för banker och finansiella garanter, för anställda och för potentiella anställda.

Års- och hållbarhetsrapporter

Kvartalsrapporter

2022

2021

Siste kvartalsrapporter

10. november 2022

GK-koncernens omsättning efter årets första nio månader uppgick till 4,27 miljarder NOK. GK:s svenska verksamhet uppvisar förbättrade underliggande rörelseintäkter och ökad lönsamhet.

31. augusti 2022

GK redovisar rörelseintäkter på 2,9 miljarder NOK för det första halvåret 2022. EBITDA blev 25 miljoner NOK. De underliggande rörelseintäkterna och orderstocken är stabila. Behovet av nya energilösningar medför många möjligheter för koncernen framöver.

18. februari 2022

GK:s rörelseintäkter uppgick 2021 till 5,8 miljarder NOK. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 94 miljoner NOK. De underliggande rörelseintäkterna är stabila och orderstocken har stärkts.

15. november 2021

GK-koncernens omsättning efter årets första nio månader uppgick till 4,2 miljarder NOK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 65 miljoner NOK. Organisatoriska förändringar i Norge och omstruktureringar i Sverige ger en solid grund för tillväxt och förbättrad lönsamhet framöver.

31. augusti 2021

GK-koncernens rörelseintäkter under första halvåret 2021 uppgick till 2,91 miljarder NOK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 53 miljoner NOK. Stora delar av koncernen redovisar goda framgångar och förbättrad drift. Förändringar i den svenska verksamheten belastar dock resultatet.

19. maj 2021

GK Gruppens rörelseintäkter under första kvartalet 2021 uppgick till 1,42 miljarder NOK. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) var 20 miljoner NOK. Resultatet är positivt trots att försäljningen påverkats av coronarestriktionerna och en något avvaktande marknad. Tack vare minskade kostnader och stabil drift har lönsamheten kunnat säkerställas.

18. februari 2021

GK Gruppens rörelseintäkter 2020 uppgick till 6,13 miljarder NOK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 158 miljoner kronor. En stabil underliggande verksamhet och ökad lönsamhet lyfte resultatet betydligt jämfört med 2019.

26. oktober 2020

GK-koncernen omsatte 4,7 miljarder norska kronor under det tredje kvartalet. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 125 miljoner kronor. Stabil underliggande verksamhet och ökad lönsamhet ger positiva resultat.

17. augusti 2020

GK-koncernens rörelseintäkter uppgick det första halvåret till 3,2 miljarder NOK och resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 88 miljoner NOK. Lönsamheten ökar jämfört med motsvarande period i fjol.

14. maj 2020

2019 blev ett krävande år för GK-koncernen och resultatet är ett av de svagaste någonsin. Företaget vidtar nu åtgärder för att säkra lönsamheten och en hållbar utveckling för verksamheten. Med en ny strategi och ett positivt resultat för första kvartalet 2020 har en viktig och nödvändig förändring inletts.