14. september 2021

Driftstopp i byggnaders tekniska installationer är vanligt och kostar fastighetsbranschen ofattbara summor varje år. Med digital teknik hjälper GK kunder att minska risken för driftstopp. Det bidrar till en mer säker, kostnadseffektiv och hållbar drift.

4. oktober 2021

Luften på jobbet påverkar både vår hälsa och hur vi presterar. Bra ventilation är nyckel till en hälsosam inomhusmiljö. Här listar vi saker för att upptäcka och åtgärda brister i ventilationen.

17. september 2021

Bättre samarbete, lägre hyreskostnader – och minskad energiförbrukning med 70 procent. Det blev resultatet av flytten för GK i Ystad. Nu vill företaget dela med sig av sina lärdomar till andra.

6. september 2021

En energikartläggning slår fast hur företag kan spara pengar genom att sänka sina driftkostnader. Stora företag behöver göra en energikartläggning vart fjärde år, men även mindre företag har mycket att tjäna på en kartläggning.

27. augusti 2021

Många kommunala bostadsbolag bygger utan att anpassa fastigheterna för kommande värmeböljor. Men det finns sätt att få en bra inomhusmiljö när temperaturen väntas stiga. GK tipsar om solskydd och effektiv ventilation.

24. augusti 2021

Visste du att ett bra inomhusklimat gör att vi presterar bättre? Både temperatur och ventilation inomhus roll spelar nämligen roll för vår produktivitet, kreativitet och mående, visar forskning.

13. augusti 2021

Smarta byggnader är framtiden och nya digitala tjänster inom fastighetsautomation en förutsättning. GK Cloud gör det enkelt att få en mer hållbar, säker och kostnadseffektiv drift.

11. juni 2021

Ungefär 90 procent av vår tid tillbringas inomhus. Därför känns det självklart att husen vi vistas i ska vara bra för vår hälsa. Så hur gör vi befintliga byggnader mer hälsosamma?

11. juni 2021

Arkitekter har en viktig roll i att energieffektivisera byggnader redan i ritningsstadiet. Då läggs också grunden för om byggnaden kan leva upp till miljöcertifieringarnas krav. Här är tips för hur ett klimatsmart byggande kan ta form.

7. juni 2021

Äldre byggnader är ofta stora energibovar. Det kan förklaras med allt från dålig isolering till föråldrade system för värme, ventilation och kyla. Men möjligheterna till energieffektivisering och en mer klimatsmart drift är med andra ord stora.

12. maj 2021

Vid större nybyggnationer och renoveringar använder GK idag VR-teknik för att öka effektiviteten och minska risken för fel och materialspill. ”VR bidrar till ökad hållbarhet och lägre produktionskostnader för kunden”, säger Ulrik Andersson, projektchef på GK.

26. april 2021

Ventilationen i svenska skolor är undermålig – samtidigt visar studier hur viktigt ett bra inomhusklimat är för inlärningsförmågan. Mer kraftfulla obligatoriska ventilationskontroller skulle hjälpa till att vända trenden, menar branschorganisationen Svensk Ventilation.

1 2
1 2

Vad är GK Cloud

Trött på dyra och onödiga driftstopp? Då kan den smarta digitala tjänsten GK Cloud vara lösningen.

Tänk energieffektivt redan på ritningsstadiet

Med enkla medel kan du göra byggnader mycket mer energieffektiva redan i ritningsstadiet. Vi har samlat våra bästa tips för ett klimatsmart byggande.

Ventilation och smittspridning

Hur kan bra ventilation förebygga smittspridning av corona på arbetsplatser?