Diös

Leverans från GK Totalentreprenad med totalteknisk lösning för avdelning med IT-forensiker.
Byggherre Diös Fastigheter
Byggnadstyp Kontorsfastighet
Projektspecifikation 6,8 MSEK
Byggnadsår 2019-2020
Ort Sundsvall
Fastighetsbolaget Diös behövde hjälp med att anpassa lokaler efter en väldigt tekniskt komplex kravspecifikation som hyresgästen efterfrågade. GK utförde en totalentreprenad med ventilation, kyla och styr- och regler som resulterade i en unik och eftertraktad fastighet för kunden.

Resultatet av totalentreprenaden var att hyresgästen och fastighetsägaren fick en väl fungerande ventilation- och kylanläggning inklusive styr- och regler. Den nöjda hyresgästen fick de lokaler som de har behov av och blir förmodligen långvariga som hyresgäster.

Detta blev lite av ett pilotprojekt för oss som fastighetsägare. I kravspecifikationen ingick

bland annat ett stort dieselaggregat för reservkraft, ups och en väldigt kraftfull kylanläggning med en totaleffekt på 240 kW. Vi ville naturligtvis anta utmaningen eftersom vi väldigt gärna ville ha denna hyresgäst som kund hos oss.
 

Det lyckade uppdraget har även resulterat i fler samarbeten och entreprenaduppdrag åt Diös.

- Samarbetet med GK har varit mycket bra. De är en väldigt seriös entreprenör som är engagerade och lyhörda. Detta uppdrag var verkligen professionellt utfört. Vi är väldigt nöjda! säger Henrik Von Essen, projektledare Diös. 

Agne Frisk, projektledare på GK tycker också att samarbetet fungerade bra.

- Att sätta sig själv och GK i förarsätet är många gånger det bästa alternativet!