OSL - T2 Gardermoen

Leverans från GK GK levererade cirka 50 ventilationsaggregat, samt ett antal specialfläktar til ny terminal på flygplatsen. Ett separat system för övertrycksventilation har också upprättats när det inte finns något behov av återvinning.
Byggherre Avinor AS
Projektspecifikation 140 000 m2
Byggnadsår 2014 - 2017
GK har levererat ventilation till utbyggnaden av Oslos internationella flygplats på Gardemoen.

OSL byggde ut nya områden för att öka kapaciteten från ca. 23 miljoner resenärer till ca. 28 miljoner resande 2017. Detta ledde till byggandet av en ny centralbyggnad (SBV) och en ny bro (PN) samt ombyggnad av delar av befintliga byggnader, inklusive järnvägsstationen. 11 nya gator etablerades. Dessutom var många nya kommersiella områden utrustade med olika funktioner och olika ventilationslösningar.

GK levererade ventilationsanläggning i utbyggnaden av flygplatsen. Cirka 50 ventilationsaggregat levererades, samt ett antal specialfläktar. Ett separat system för övertrycksventilation har också upprättats när det inte finns något behov av återvinning.