Bra luft gör dig smartare

24. augusti 2021
Visste du att ett bra inomhusklimat gör att vi presterar bättre? Både temperatur och ventilation inomhus roll spelar nämligen roll för vår produktivitet, kreativitet och mående, visar forskning.

En studie från Arbetsmiljöverket 2019 kom fram till att dålig ventilation sänker prestationsförmågan med upp till 15 procent. Samtidigt visar rapporten Improving productivity in the workplace att vi presterar bra vid 22 grader men redan vid 24 minskar produktiviteten med 5–10 procent.

– Det är anmärkningsvärt när man börjar omsätta det i pengar, säger Britta Permats, vd på branschföreningen Svensk Ventilation. En anställd som tjänar 30 000 presterar under fel förhållanden bara för 25 500. Vi tjänar på att se till att våra arbetsplatser har ett bra inomhusklimat.

Koldioxidhalten har en direkt inverkan på vår förmåga till krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande. Koldioxidhalten i ett rum hänger ihop med luftflödet och i en studie från Harvarduniversitetet presterade testpersonerna dubbelt så bra på ett antal kognitiva tester när uteluftflödet var 20 liter per sekund och person jämfört med 10.

Så hur ser situationen ut på kontor och andra offentliga lokaler idag?

– De flesta svenska kontor uppfyller nog myndigheternas minimikrav på luftflöde. Genom att se till att ventilationssystemen är rätt injusterade och regelbundet se över driften får de ett riktigt bra inomhusklimat, säger Britta Permats.

Att hålla i gång ett kontinuerligt underhåll är viktigt för att systemen ska fungera optimalt och främja människors hälsa utan att för den sakens skull vara alltför energikrävande.

– Det är en balansgång att få ett bra inomhusklimat och samtidigt ha så låg energiförbrukning som möjligt. Båda aspekterna är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv och genom att dra nytta av nya energismarta lösningar och teknik för smart styrning med exempelvis sensorer och AI får vi bästa resultat.

Britta Permats_porträtt.jpg
Britta Permats, VD, Svenska Ventilation

Många skolor saknar ventilationslösningar med kyla som ger svalka varma dagar och har ofta underdimensionerad ventilation.

– Traditionellt har vi inte satsat på kyllösningar i skolor eftersom vi tänkt att de ändå ska stå tomma de varma sommarmånaderna, men i och med klimatförändringarna tror jag att det är på väg att förändras. Generellt finns nu en större medvetenhet om hur viktig luftkvalitén är för att vi ska må bra, säger Britta Permats.