Slipp dålig ventilation på jobbet

4. oktober 2021
Luften på jobbet påverkar både vår hälsa och hur vi presterar. Bra ventilation är nyckel till en hälsosam inomhusmiljö. Här listar vi saker för att upptäcka och åtgärda brister i ventilationen.

Gränsvärden
Det finns hygieniska gränsvärden som specificerar hur höga nivåer av olika ämnen som får finnas i luften på en arbetsplats. Gränsvärdet väger samman hälsorisker med vad som är ekonomiskt och tekniskt görbart i lokalen. Men, oavsett gränsvärde är rekommendationen enkel: håll föroreningarna på en så låg nivå som möjligt. Människor är olika känsliga och de som exponeras för flera ämnen samtidigt och/eller har ett fysiskt jobb är extra utsatta. Mer om gränsvärden här. 
 

Värme
Värme är ett tecken på låga luftflöden och kan göra att byggnadsmaterial och inventarier släpper ifrån sig mer föroreningar. Höga temperaturer ökar också känslan av trötthet och försämrar vår koncentration, riktlinjen är att kontor och skolor ska vara 20–24 grader. Hjälp ventilationen på traven genom att ta uteluft från husets norrsida där temperaturen är lägre. Det är svårare för varm uteluft att ventilera lokalen ordentligt.
 

Lukt och fukt
Unkna lukter är ett tecken på att föroreningar inte förs bort och ersatts med ny luft tillräckligt effektivt. Något vi ofta kan lukta oss till är fukt som i sin tur ökar tillväxten av kvalster och mikroorganismer. Hög luftfuktighet ihop med värme gör dessutom att byggmaterial och inventarier utsöndrar mer föroreningar. Vintertid är kondens på kalla ytor vanligt, också det kan orsaka fuktskador som påverkar vår hälsa. Så luktar det avvikande? Kolla ventilationen. Den ska – bland annat – kunna åtgärda fukt som bildas i lokalen.           
 

Buller och drag
Ett knappt märkbart drag eller ett dovt buller stör mer än man tror – vid stillasittande upplever vi drag redan när lufthastigheten är över 0,15–0,2 m/s. Lågfrekvent buller från fläktstyrda ventilationssystem och infraljud riskerar dessutom att göra oss trötta och illamående. När ventilationen installeras och underhålls, se då till att ni har rätt fläkt och ljuddämpare så att bullret stör så lite som möjligt. Kolla också kanalsystemets utformning och dimensioner, ett feldimensionerat ventilationssystem ökar dragrisken.
 

Underhåll
Eftersom bristande underhåll är en vanlig orsak till att ventilationen inte fungerar som den ska är det viktigt att kontrollera och underhålla regelbundet. Se till att installationerna är lätta att nå genom att exempelvis ha en trappa eller liknande till fläktrummet och försäkra er om att utrymmet är stort nog för en tekniker att göra sitt jobb.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsplatsens termiska klimat men också fastighetsägare, byggherrar och projektörer har ansvar. En arbetsgivare som hyr sina lokaler kan exempelvis kräva att hyresvärden åtgärdar brister. Det är alltså många som kan bidra till bra luft på våra arbetsplatser, läs mer om krav och råd för ventilationen i de här föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.