En bra inomhusmiljö och produktiva arbetsplatser i kombination med en effektiv energiförbrukning – det är så vi tycker att det ska fungera i era lokaler. Vi skapar både lönsamma och framtidsinriktade lösningar åt er.

Energi är en förutsättning för allt GK levererar, och energieffektivisering har varit en del av vår vardag ända sedan energiekonomi blev ett begrepp. Med de klimatutmaningar världen står inför är det viktigare än någonsin att inte slösa med energi. Den förnybara energi vi kan spara i fastighetssektorn kan gå till att ersätta förorenande energi i andra sektorer som transport och industri. 

Vi på GK strävar efter att hitta lönsamma och energieffektiva lösningar. Oavsett om du ska uppgradera en befintlig byggnad eller bygga nytt och toppmodernt kommer investeringen ofta att löna sig genom lägre energiförbrukning eller värdeökning. En effektiv energiförbrukning ger utdelning i miljöcertifieringar som BREEAM, vilket också ökar värdet.  

Oavsett om du ska uppgradera en befintlig byggnad eller bygga nytt och toppmodernt kommer investeringen ofta att löna sig genom lägre energiförbrukning eller en värdeökning.

I praktiken kan energieffektivisering innebära allt från enkla rutiner till större ingrepp och installationer. Lösningar för egenproduktion av förnybar energi är ofta en del av arbetet. Vi kan bidra till att hitta små och stora lösningar på en rad olika områden: Genom service och underhåll, med våra system för energiuppföljning (EOS) eller genom bra energistyrning där vi systematiskt följer upp energiförbrukningen i era lokaler.  

För nya byggnader gäller det att fatta rätt beslut i rätt tid om man vill bygga för framtiden. Vi på GK har den kompetens och bredd som krävs. Oavsett om det handlar om nya eller befintliga byggnader, skolor och kulturbyggnader eller bostäder och kontor, kan vi hjälpa er att hitta lönsamma sätt att effektivisera energiförbrukningen. Tillsammans kommer vi överens om åtgärder och sätter upp mål för hur mycket ni ska spara. Sedan är det upp till oss att leverera. För att en energieffektivisering ska vara hållbar måste den vara lönsam.  

Så arbetar GK med hållbarhet

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.