VVC oväntad energibov

17. november 2021
Tappvarmvattencirkulationen är en stor energibov för många fastighetsägare, visar en färsk kartläggning. Och det gäller inte bara äldre hus – också inom nybyggnation finns brister.

Branschaktörerna Gunnar Karlsen Sverige AB och NCC har med stöd från bland annat Energimyndigheten undersökt energiförluster från varmvattencirkulationen (VVC) i 160 fastigheter. Rapporten visar på brister i nuvarande system. När branschen räknar ut hur mycket energi en fastighet förbrukar beräknas energiförlusten från VVC som ett schablonvärde på 4–5 kWh per m²/år.

– Kartläggningen visar att det är missvisande. Få fastigheter håller så låg nivå och variationen är stor, säger Jonatan von Seth, energiexpert på GK.

Fastigheterna som ingick i studien hade en variation på allt från 0,1 - 60 kWh per m²/år och det fanns ingen tydlig koppling till vare sig husets byggår, ledningarnas isolering eller andra faktorer.

– Vissa siffror blev vi väldigt förvånade över, särskilt eftersom också relativt nybyggda hus ingick i studien. De ska enligt lag klara mycket tuffare krav.

Vad innebär de här insikterna?

– Att vi måste sluta med schablonberäkningar och ta reda på byggnadernas faktiska VVC-förluster. Det är bland annat viktigt eftersom vi annars riskerar att få missvisande energiprestanda och energideklarationer.

När branschen till exempel beräknar en energideklaration så ligger uppvärmning och tappvarmvatten i separata poster. Men i många fastigheter har de samma energikälla, så för att kunna dela upp dem drar man med hjälp av ett schablonvärde bort tappvarmvattnet. Det som återstår är energin som anges under posten uppvärmning.

– Eftersom det ofta går åt mer energi till att ha varmvatten än schablonen anger blir posten för uppvärmning större än den egentligen är. Och hur stor den posten är kan i sin tur påverka byggnadens energiklassning. Jag vet också flera fastighetsägare som har satt energimål men inte nått dem just för att VVC-schablonen varit missvisande.

I studien uppdagades också att legionella är betydligt vanligare än man trott. 114 slumpmässiga legionellaprover togs och av dem fick 25 procent utslag. Det är en indikation på att varmvattnet inte har tillräckligt hög temperatur, kravet är minst 50 grader.

– Nu vill vi gå vidare och undersöka kostnadseffektiva åtgärder för system som har problem med legionella eller hög energianvändning. Det finns brister i både projektering, utförande och underhåll, säger Jonatan.

– Min förhoppning är att vi ska se till varje fastighets individuella förutsättningar och att vi får nya standarder och lagkrav.