GK minskade sin energiförbrukning med 70 procent

17. september 2021
Bättre samarbete, lägre hyreskostnader – och minskad energiförbrukning med 70 procent. Det blev resultatet av flytten för GK i Ystad. Nu vill företaget dela med sig av sina lärdomar till andra.

På GK jobbar man med att se till att byggnader fungerar optimalt under hela sin livstid. Så var dock inte riktigt fallet i de egna lokalerna i Ystad. Där fanns mycket dödutrymmen i form av korridorer, vilket gjorde att medarbetare från olika avdelningar hamnade långt ifrån varandra. Dessutom var de tekniska systemen feldimensionerade och fungerade därmed inte energieffektivt.

– Vi insåg att vi måste göra något åt det och började titta efter lokaler som kunde vara bra, också ur perspektivet hållbarhet. Vi tänkte till: vilka ytor behöver vi? Vad ska vi göra för något? berättar Jaime Cascalheira som är regionchef för GK Syd, och till vardags brukar lösa precis samma problem för sina kunder.

Sagt och gjort. Efter att ha tittat på ett antal lokaler och genomfört beräkningar på de tekniska systemen kunde de i mars 2020 flytta in i de nya lokalerna i Ystad. Resultatet är årliga besparingar på hisnande 600 000 kronor i hyreskostnader och en 70 procentig sänkning av energiförbrukningen. Så vad är hemligheten?

– Tidigare hade vi direktverkande el, men idag har vi dragit in fjärrvärme vilket ger både lägre kostnader och klimatavtryck. Vi hade också två ventilationsaggregat, som vi idag har ersatt med ett. Dessutom är hela systemet mer närvaro- och temperaturstyrt, förklarar Rickard Björkström som är serviceledare på kontoret i Ystad.

Många gånger används ventilationssystemen i byggnader på samma sätt som att man skulle köra sin bil på tomgång på parkeringen – med full gas. Är inte folk på plats så ska inte ventilationssystemet gå.

Ventilationssystemet står för uppemot 40 procent av energiförbrukningen i fastigheter, säger Jaime Cascalheira.

– Många gånger används ventilationssystemen i byggnader på samma sätt som att man skulle köra sin bil på tomgång på parkeringen – med full gas. Är inte folk på plats så ska inte ventilationssystemet gå. Varför ska du köra systemen på röda dagar som på julafton? Och varför ska systemen vara i gång dygnet runt? Det gäller att behovsanpassa ventilationssystemet för att skapa en bättre hållbarhet.

Han får medhåll av Per Soares Olson, som är avdelningschef för ROT-projekt (Renoveringar, Ombyggnader och Tillbyggnader) på GK.

– Även om man inte kan göra stora investeringar i systemet så kan man påverka drifttider, tilluftstemperaturer och temperaturer till värmesystem.

Men trots att det finns stora pengar att spara med enkla medel hamnar fokus ofta på ytan när det gäller fastigheter.

– Ofta tittar fastighetsägare på vad de kan göra för att öka värdet på fastigheterna, som entrén och inredningen – imagen. Det är sällan de tekniska installationerna får den uppmärksamhet de förtjänar. Men om en anläggning är över tio år gammal så finns det enorma energibesparingar att göra. Vi kan lämna garantier så att man som kund vet att man kan få en direktavkastning på 25 eller 30 procent genom att spara energi, berättar Jaime Cascalheira.

Slutresultatet för kunden kan bli precis det GK själva vunnit på de nya lokalerna i Ystad.

– Vi producerar mer till våra kunder idag, men på en mindre yta. Vi har också vunnit väldigt mycket i form av lägre energikostnader, ökad hållbarhet och ett tätare samarbete mellan medarbetarna. Det sistnämnda är svårt att sätta en siffra på, men vi tror att vi kanske dubblar verksamheten inom tre år, säger Jaime Cascalheira.