Många missnöjda med miljön på jobbet

8. september 2023
Endast en av tre personer är nöjd med inomhusmiljön på sin arbetsplats. Det visar en ny undersökning som GK tagit fram tillsammans med undersökningsföretaget Respons Analyse. ”Arbetsgivarna måste diskutera de här problemen och göra någonting åt dem”, menar Andreas Wallin, energispecialist och byggdoktor på GK Sverige.

90 procent av vår tid spenderar vi inomhus. Det innebär att vår inomhusmiljö är otroligt viktig för oss. Vi vet att den påverkar vår hälsa, produktivitet och välbefinnande – trots det visar GK:s undersökning att dålig inomhusluft är ett utbrett problem på arbetsplatser runt om i Skandinavien.

En av fyra respondenter upplever att de har dålig eller mycket dålig inomhusmiljö på jobbet. Och endast en av tre anger att de är nöjda med inomhusmiljön på sin arbetsplats.

Undersökningen visar även hur det ser ut just på svenska arbetsplatser inom vissa områden. Utmaningarna är störst i förskolor och skolor. Där uppger 37 procent att de upplever ett dåligt inomhusklimat – något som inte bara påverkar lärarna utan även eleverna. Forskning har funnit ett samband mellan dålig luft (höga CO2-nivåer i klassrum) och ökad frånvaro bland eleverna och visar även att dålig luft kan göra eleverna mer mottagliga för infektioner. Även på sjukhus och i hälsofastigheter lider många av dålig inomhusluft. Här uppger 34 procent att inomhusklimatet i Sverige är dåligt eller mycket dåligt.

Andreas Wallin, energispecialist och byggdoktor på GK Sverige, är inte förvånad över resultatet:
– Jag genomför ofta enkäter där personal får svara på hur de upplever inomhusklimatet och de ligger helt i linje med resultatet av den här undersökningen.

Han menar att inneklimatproblemen ofta är kända sedan lång tid tillbaka men att allt för lite tid läggs på att komma till rätta med problemen.
– Det finns en tendens att de som lyfter inneklimatproblem betraktas som ”känsliga” eller ”gnälliga”, säger Andreas Wallin. I stället bör man genomföra en oberoende inneklimatundersökning i problembyggnader med loggning över tid. Först då kan man objektivt och lösningsinriktat diskutera problemen och göra någonting åt dem.

Att arbetsgivare ofta inte tar inomhusklimatproblem på allvar vittnar även undersökningen om: 28 procent av de intervjuade anser att arbetsgivaren i liten utsträckning bryr sig om detta.

Britta Permats, vd på branschorganisationen Svensk Ventilation, tycker det är en skrämmande siffra:
– Som arbetsgivare är du skyldig till att bedriva och genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete, säger hon. Ofta finns enkla lösningar på problemen, som att uppdatera och injustera sina system efter de nya förutsättningarna – kanske har man helt plötsligt fler personer i sina lokaler – eller vara noga med service och underhåll. Arbetsgivare bör också begära att få ta del av OVK-protokollen för att på så sätt uppfylla sitt krav på kontroll enligt förskrift.

Enligt undersökningen är det just oftast ventilationen i byggnaden som man anser brister. Nästan hälften av de som upplever att inomhusklimatet på arbetsplatsen inte är tillräckligt bra, uppger bristfällig eller otillräcklig ventilation som en orsak. På andra plats kommer problem med att det antingen är för varmt – eller för kallt – i byggnaden.

Läs också:

Att husen vi vistas i ska vara bra för vår hälsa är rätt självklart. Vi vet hur befintliga byggnader kan göras mer hälsosamma.
Så får ni en mer hälsosam inomhusmiljö
Läs mer

Läs också:

Energimyndigheten har gjort en lista över hur ventilation i ett hus kan bli mer energieffektiv.
Checklista för bättre ventilation från Energimyndigheten
Läs mer

Läs också:

Luften på jobbet påverkar både vår hälsa och hur vi presterar.
Slipp dålig ventilation på jobbet
Läs mer

Läs också:

Dålig luft i skolan – så löser vi problemet
Läs mer