GK:s års- och hållbarhetsrapport 2021: Vi rustar för en lönsam och hållbar tillväxt

29. april 2022
GK offentliggör idag sin integrerade års- och hållbarhetsrapport för 2021. GK:s växthusgasutsläpp fortsätter att minska, i enlighet med målet att senast 2030 ha halverat de egna utsläppen. I denna rapport redogörs det samtidigt för en större del av vårt klimatavtryck. Att de egna utsläppen minskat beror bland annat på övergången till elbilar.

— Under 2021 fortsatte vi att bygga framtidens GK; Vi tog viktiga steg framåt i våra strategiska huvudsatsningar. Vi har satt GK tydligt på kartan för en grön omställning av byggsektorn. Vi levererade ett överskott. Våra medarbetare i Norge, Sverige och Danmark har fortsatt att hjälpa kunderna på bästa sätt under ännu ett coronaår, säger Kim Robert Lisø i sitt förord till års- och hållbarhetsrapporten.

Positiva ekonomiska resultat

På den ekonomiska fronten redovisade GK ett överskott för andra året i rad, efter flera år med negativa resultat. Trots det är lönsamheten inte så god som den borde vara i alla delar av koncernen, till stor del på grund av omstruktureringskostnader. Serviceverksamheten är mycket solid och fortsätter sin fina utveckling. Vi har också jobbat bra och målinriktat för att stärka lönsamheten inom entreprenad.

Orderstocken har ökat under året. Samtidigt har vi jobbat medvetet med riskstyrning av projektportföljen. Vi ska växa, men vi ska fortsätta att sätta lönsamhet framför en kraftig tillväxt.

Pådrivande för en grön omställning

På samma sätt som GK:s finansiella situation per den sista december 2021 redovisas i års- och hållbarhetsrapporten ger den även en grundlig bild av hur koncernen har arbetat med hållbarhet under året; med fokus på mål, åtgärder och resultat.

— Hållbarhet finns i kärnan av vår strategi och vi har som ambition att vara absolut ledande i vår bransch. Byggbranschen står för enorma utsläpp av växthusgaser och alltför många byggnader är energislukande. Samhället och kunderna inser att detta måste förändras och GK är väl positionerat för att se till att det lyckas, säger Guro Steine, koncerndirektör för kommunikation och hållbarhet.

Som ett stort och ansvarstagande företag förväntas GK ta ansvar för mer än de finansiella resultaten. Vi måste också ta ansvar för vår påverkan på människor och miljö. Det här är tredje gången vi rapporterar i enlighet med ett ESG-ramverk. Detta hjälper oss att koppla konkreta mål, åtgärder och resultat inom klimat, miljö, social hållbarhet samt ansvarstagande drift till vår verksamhetsstyrning.

I GK:s års- och hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur GK bidrar till FN:s hållbarhetsmål och hur vi driver på för en grön omställning, bland annat genom att aktivt delta i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt i Norge, Sverige och Danmark.

Läs också:

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle
Energieffektiva fastigheter är en del av lösningen
Läs mer

Attraktiv arbetsgivare med fokus på kompetensutveckling

Under de närmaste åren kommer vi att hantera alltmer avancerade projekt åt kunder som kräver mätbara resultat. Nyckeln till en smartare och mer hållbar drift av byggnader ligger i digitalisering och systematisk analys av driftsdata. Det här är stimulerande och bidrar till vår egen kompetensutveckling.

— Vi har satt upp ambitiösa mål för GK och för vårt samhällsbidrag, och det är med hjälp av kompetens, kreativitet och kraftansträngningar som vi kan nå målen. Vi måste se till att locka till oss och behålla de bästa medarbetarna. Vi ska helt enkelt vara den mest attraktiva arbetsgivaren för kunniga människor som vill använda sig av hela den tekniska verktygslådan, från stora mängder data till skiftnycklar, för att göra byggbranschen och samhället mer hållbart, säger Lisø.

GK jobbar på flera nivåer för att vara en attraktiv arbetsplats. Spännande utvecklingsmöjligheter, en trygg och stabil arbetsmiljö och medarbetarnas säkerhet är grundläggande. Därutöver arbetar vi medvetet för en ökad mångfald. Könsbalansen är alltför skev i byggbranschen i hela Skandinavien. Därför har vi satt upp tydliga mål för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom koncernen. GK ska vara ett modernt kunskapsföretag som lockar till sig de bästa personerna, oavsett kön.