Region Väst

Idag arbetar över 150 personer i Region Väst som har sitt säte i Göteborg. Framgångsfaktorn är vår förmåga att kombinerar lokal närvaro med den stora koncernens möjligheter och styrkor. För dig som kund innebär det att du får tillgång till vår samlade kompetens oberoende av vilket kontor du än kontaktar. Resultatet är nära kontakt, en partner med tyngd och ett långsiktigt tänk vad gäller både samarbeten och lösningar.

Besöksadress
A Odhners gata 41
421 30 Västra Frölunda        

Postadress
Box 9078       
400 92 Göteborg                 
031-709 34 50 


Regionchef | Region Väst
Terese Tapper
+46313344668
  

 
    Custom sub menus