Region Öst

Idag arbetar över 150 personer i Region Öst som har sitt säte i Stockholm. Framgångsfaktorn är vår förmåga att kombinerar lokal närvaro med den stora koncernens möjligheter och styrkor. För dig som kund innebär det att du får tillgång till vår samlade kompetens oberoende av vilket kontor du än kontaktar. Resultatet är nära kontakt, en partner med tyngd och ett långsiktigt tänk vad gäller både samarbeten och lösningar.


Solna Strandväg  3
171 54 Solna
08-549 011 50

 
Regionchef | Region Öst

Simon Jennstål
08-764 98 25
       

    Custom sub menus