Stavanger konserthus

Leverans från GK GK har levererat ett behovsstyrt ventilationssystem, kylsystem och byggnadsautomation.
Byggnadstyp Kulturbyggnad
Projektspecifikation 13 800 m2
Byggnadsår 2010 - 2011
Ort Stavanger
Konserthus med akustik i världsklass.

Stavanger konserthus ligger vid havet i Sandvigå i Stavanger. I första hand har ett musikhus med akustik i världsklass byggts, men med dess avancerade teknik blir det möjligt att på kort tid förvandla byggnaden från en konsertsal till en arena för möten, konferenser och utställningar. Förutom två stora konsertsalar har flera mindre flexibla salar, VIP-rum, mezzaninvåning, foajéområden och en förstklassig restaurang byggts.

Konserthuset värms upp och kyls med fjärrvärme och fjärrkylning som levereras från ett gemensamt energicenter i parkeringshuset. Energiförbrukningen kännetecknas av behovsstyrd och energieffektiv distribution av värme, kyla och ventilation. GK har levererat ett behovsstyrt ventilationssystem, kylsystem och byggnadsautomation. Det nya Stavanger konserthus öppnades officiellt av kronprins Haakon den 15 september 2012.