Deichman Bjørvika

Leverans från GK GK har levererat behovsstyrd ventilation, komplett automation och en driftcentral av typ GK Cloud. En rad olika system är anslutna till driftcentralen, allt från rökluckor, vatten och avlopp till godsterminalen.
Byggnadstyp Kulturbyggnad
Projektspecifikation 19 600 m2
Byggnadsår 2009 - 2019
Oslos nya huvudbibliotek är en kompakt femvåningsbyggnad med passivhusstandard och kraftigt reducerade koldioxidutsläpp.

Projektbeskrivning

Det nya huvudbiblioteket ligger centralt beläget i Bjørvika, och uppfyller stränga miljökrav. Själva byggnaden uppfyller passivhuskraven och klimatgasutsläppen är reducerade med 69 procent i jämförelse med en TEK10-byggnad.

Byggnaden är i grund och botten ett enda stort, sammanhängande biblioteksrum, fast med entresolplan i etagehöjd på första, tredje och femte våningen. Här finns kantin, restaurang, kafé och kontor samt en biograf, ett auditorium och förvaringsutrymmen i källaren. Diagonala ljusschakt och stora fönsterytor ger dagsljus från flera håll och ger liv åt ett stort atrium som bildas av de öppna etagen.

Deichman Bjørvika har exponerade innertak i betong och termisk massa utnyttjas för att minska kylbehovet genom att uppta temperaturväxlingar. Ett termiskt aktivt byggsystem med ingjutna värme- och kylrör (TABS) sörjer för den termiska komforten. Alla tekniska rör och ledningar ligger i golven, inte i innertaken. Ventilationsluften tillförs via betongdäcken på våningsplan två till fem vilket ger en energieffektiv ventilation.

Leverans

GK har levererat behovsstyrd ventilation, komplett automation och en driftcentral av typ GK Cloud. En rad olika system är anslutna till driftcentralen, allt från rökluckor, vatten och avlopp till godsterminalen.

Mer om ventilation

GK har genom en samarbetsprocess bidragit till att optimera leveransen. 22 ventilationsaggregat har installerats, varav 6 aggregat i källarplanet och 16 på första våningen och uppåt. Ventilationskanalerna ligger dolda och lufttillförseln sker genom tryckkammare i golvet med integrerade VAV-spjäll. Byggnadens konstruktion kan utnyttjas till att fånga upp temperaturvariationer. Kylning och uppvärmning sker via ingjutna värme- och kylrör.

Systemet är byggt för att kunna styra värme- och kylanläggningen effektivt och ger möjlighet att kunna reducera tillförseln av ventilationsluft och samtidigt upprätthålla ett bra och anpassat inomhusklimat.

Läs mer om ventilation

Mer om fastighetsautomation

Alla tekniska installationer är kopplade till byggnadens driftcentral. Ventilationsaggregaten och energicentralen har regulatorer av typ Eagle. KNX-system används till zonreglering av värme och kyla. Systemet är anslutet till driftcentralen och omfattar allt från brandgardin och vatten/avlopp till reservström och godsterminal.

Läs mer om fastighetsautomation

Resultat

Deichman Bjørvika har energiklass A och är ett förebildsprojekt i FutureBuilt. Växthusutsläppen är 69 procent lägre än hos en TEK10-byggnad. De viktigaste åtgärderna för koldioxidutsläppen har varit lokaliseringen nära Norges viktigaste kollektivtrafikknutpunkt, frånvaron av bilparkeringsplatser, kompakt byggnadsvolym, termoaktiva betongdäck, och användandet av betong med låg kolhalt och återvunnet stål.

Deichman Bjørvika tilldelades det europeiska kulturpriset «Trend Brand of the Year 2020».

Priset utdelades vid «Brand Award» i Postdam, Tyskland. Andra finalister var Det Kongelige Teater i Köpenhamn och konserthuset Blaibach i Tyskland. Deichman Bjørvika belönades också med Betongtavlen 2020.

GK Cloud

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.