Munch-museet i Oslo

Leverans från GK GK har levererat tekniska installationer som består av ventilation, rör, el och kyla. Munchmuseet är FutureBuilt och passivhusstandard.
Byggnadstyp Kulturbyggnad
Projektspecifikation 26 313 kvm
Byggnadsår 2017-2021
MUNCH i Bjørvika är fem gånger större än det gamla Munch-museet på Tøyen i Oslo och kommer att rymma hela samlingen som Edvard Munch testamenterade till Oslo kommun vid hans död. Arvet från Edvard Munch är en av världens största samlingar av en konstnär - cirka 28 000 originalverk.

Oslo kommun har byggt ett nytt museum i Bjørvika för Edvard Munchs konstsamling. Det nya museet har blivit ett landmärke i Oslo och kommer att inrymma kommunens fantastiska Munch-samling med närmare 28 000 konstverk. Här finns även konstsamlingar av Stenersen, Amaldus Nielsen och Ravensberg, och museet kommer att ha kapacitet att arrangera större internationella utställningar.

Munch-museets samlingar är ett av Norges viktigaste bidrag till världens kulturarv, med det ansvar och de möjligheter detta innebär. Detta moderna och framtidsinriktade museum i Bjørvika kommer att bidra till att samlingarna når ut till en bred publik och många nya användargrupper och kommer att stärka Oslos profil som en internationell kulturstad.

26 313 kvm – ett av världens största museer tillägnat en konstnär. MUNCH innehåller; utställningsrum, bibliotek, målerimagasin, konserveringsavdelning, festsal, sal på den översta våningen, teatersalong och restaurang.

Foto: Berit Roald / NTB.
Film krediterad: Animation: estudio Herreros / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.
* Animationsvideon utvecklades i den tidiga fasen och den färdiga byggnaden / interiören kan avvika något från detta.

Projektbeskrivning

Museet består av en tornbyggnad med 13 våningar omgiven av ett podium med 3 våningar. Tornet fungerar som ett kombinerat utställnings- och publiktorn och är uppdelat i en statisk och en dynamisk del. Den statiska delen är en sluten betongkonstruktion med strikta krav när det gäller temperatur, luftfuktighet och kontroll över dagsljuset. Det är här konstverken ställs ut, bevaras och konserveras. Den dynamiska delen är ett öppet och luftigt rum som sträcker sig längs hela byggnaden. Denna del av museet kommer att vara en kombinerad cirkulations- och vistelsezon. Här kan besökarna ta en paus mellan utställningarna, njuta av utsikten och ta hissen eller rulltrapporna till nästa etage.

I det tre våningar höga podiet av byggnaden kommer det att finnas publikutrymmen och lobby, utrymmen för olika utställningar, läsesal och forskningsbibliotek. I museets översta etage kommer det att finnas takterrasser mot öst och väst. Här kan besökarna njuta av utsikten mot Oslofjorden och stadskärnan.

GK valdes som teknisk partner i en projektmodell som är starkt baserad på ömsesidigt förtroende. Efter en samarbetsfas tecknades ett genomförandeavtal baserat på totalentreprenad.

Läs också:

Total- och utförandeentreprenader
Läs mer

Den praktfulla, men omdiskuterade byggnaden har ritats av Estudio Herreros. Byggnaden är skräddarsydd för stora konstupplevelser och är ett prestigeprojekt för Oslo kommun.

– Vi på GK är glada och stolta över att ha levererat ett inomhusklimat för en byggnad med de strängaste kraven på inomhusklimat, säger Øystein Skjærholt som varit projektledare för Munch-museet i GK.

GK:s leverans

Vi har levererat tekniska installationer inom ventilation, rör, el och kyla.

Byggnadens uppvärmning och komfortkylning, liksom tillförseln av frisk luft till alla utställningar och rum utan glasfasad sker via ventilationsanläggningen. Aggregatens värme- och kylbatterier försörjs av fjärrvärme och två vatten-till-vatten-kylaggregat, för att uppnå extra låga temperaturer för befuktning av luften i de rum där det finns konst. För processkylning av datarummet har mindre inrow och dx-maskiner installerats. De tekniska anläggningarna har genom projekteringen optimerats genom zonindelning av byggnaden, baserat på IDA ICE-modellering av intern och extern värme- och kylbelastning.

Elsystemet består av både normal-, reserv- och UPS-kraft för att tillgodose kritiska funktioner i museet, exempelvis klimatanläggningarna.

Detaljer på vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits i byggnaden kan inte lämnas, men projektledaren för elleveransen garanterar att säkerheten är väl tillgodosedd.

– Säkerheten har varit i fokus från dag ett – med hänsyn till såväl besökarna, de som arbetat med projektet och den värdefulla konsten, uppger projektledare Stian Krogstad i GK.

Höga miljökrav

Byggnaden håller en passivhusstandard och är byggd enligt FutureBuilt-kriteriet om minst 50 procent lägre växthusgasutsläpp än liknande byggnader. Minskningarna av växthusgasutsläpp har genomförts inom områdena transport, energi och materialanvändning.

Vi har levererat tekniska komponenter som ska driva Munchmuseet enligt de krav som ställs på temperatur, luftfuktighet, energiförsörjning, säkerhet och inte minst estetik.

Filmer högst upp i referensprojektet krediteras: Munch-museet