Rosenholm Campus

Leverans från GK GK har levererat lösningar för behovsstyrd ventilation med Lindinvent och har uppgraderat originalventilationsaggregaten. All automatisering har bytts ut och GK har levererat en ny SD-anläggning och moderniserat energicentret.
Byggherre Aspelin Ramm
Projektspecifikation 43 000 m2
Rosenholm Campus är första norska projektet med behovsstyrd ventilation med Lindinvents aktiva tilluftsventiler. Uppgraderad automatisering, nytt kraftverk och andra åtgärder har gett åttiotalsbyggnaden certifieringen Breeam Excellent.

Rosenholmveien 25 designades som huvudkontor för IBM av arkitekten Geir Grung, en av Norges främsta modernister. Byggnaden stod färdig 1986 och består av tio triangulära moduler indelade i två gator med ett stort glastak ovanför.

När Aspelin Ramm tog över 2007 anlitade företaget de danska arkitekterna Schmidt / Hammer / Lassen för att transformera byggnaden till en modern standard. Inledningsvis moderniserades ungefär en fjärdedel av byggnadsbeståndet och slutfördes 2011. Arbetet med moderniseringen har successivt fortlöpt. Energiförbrukningen har minskat bland annat genom behovsstyrning av ljus och ventilation, återvinna spillvärme från ett stort datacenter i byggnaden och ersätta glastaket. 

GK:s leverans

GK har levererat lösningar för behovsstyrd ventilation med Lindinvent och har uppgraderat originalventilationsaggregaten. All automatisering har bytts ut och GK har levererat en ny SD-anläggning och moderniserat energicentret. Ungefär hälften av området på Rosenholm Campus övervakas via GK Cloud. 

Resultatet av alla stora och små åtgärder som Aspelin Ramm har gjort för att sänka energiförbrukningen och höja miljöstandarden på Rosenholm Campus har gett imponerande resultat: Breeam In Use Excellent och energiklass B.

Renoveringen av de tekniska installationerna har gjorts steg för steg och Aspelin Ramm gjorde tidigt en studie för att undersöka vilka fördelar Lindinvent gav. All energiförbrukning mättes i tre månader för att kunna jämföra ett renoverat område med motsvarande område i sin ursprungliga design. Baserat på detta uppskattade dåvarande verksamhetschef Magne Fahre att Lindinvent sparade mellan 30 och 40% energi. Aspelin Ramm har valt att använda Lindinvent vidare i steg-för-steg-renoveringen som är under arbete.