JDE Professional, f.d. Gevalia kafferosteri

Leverans från GK Installation av nya rörsystem och multicykloner för att rena damm från kaffetillverkning.
Byggnadstyp Fabrik
Byggnadsår 2020
Ort Gävle
GK utförde ett omfattande arbete i JDE:s lokaler (f.d. Gevalia kafferosteri) med installationer av nya rörsystem och multicykloner för att rena dammet som blir till från kaffetillverkningen.

Dammet har tidigare sugits ut och renats via stoftavskiljare med textilfilter. JDE har av brandrisk förbjudit textilfilter i sin avskiljning av stoft på grund av det lättantändliga dammet orsakar bränder.

Det fick inte förekomma något brännbart material inne i lokalen, och ett vanligt stoftfilter består av filtermaterial så som polyester eller papp. Utmaningen var att det inte fick brinna i lokalen.

- Vi diskuterade oss fram mellan olika lösningar där vi fastnade för så kallade multicykloner. Vi ersatte dom vanliga cyklonerna med multicykloner samt monterade bort stoftfiltret och avledande luft från cyklonerna drogs ut på tak. Vinsten med denna lösning blir att det inte finns något brännbart material i processen. I framtiden kan det även monteras ett mindre filter på yttertak för att samla ihop det lättflyktiga dammet, säger Jan Erik Johansson, projektledare på GK.

- Vårt behov var att skapa ett undertryck i silo 200 för att minimera stoftutsläpp och även för att det i pelletsrummet skedde många bränder i filter, så vi ville minimera brandrisken i anläggningen, säger Tommy Wenngren, JDE Professional.

Samarbetet gick bra och JDE är väldigt nöjda med den innovativa lösningen som GK tog fram. Samarbetet kommer att fortgå framöver.