GK är en familjeägd koncern med verksamhet i hela Skandinavien. Koncernledningsgruppen ansvarar för den dagliga ledningen av koncernen.

Koncernledningen

Kim R. Lisø, koncernchef

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
Kim Robert Lisø

Kim R. Lisø (f. 1969) har varit koncernchef för GK sedan den 1 januari 2019. Lisø har en civilingenjörsexamen i integrerad fastighetsteknik från UiT (civilingenjörsutbildningen i Narvik, 1997) och en doktorsgrad i byggnads- och materialteknik från NTNU i ämnet klimatförändringars effekter på bebyggda miljöer (2006). Tidigare har han bland annat jobbat på Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska, COWI och GK Inneklima. Han har även varit professor II inom klimatanpassning av byggnader vid NTNU i Trondheim.

Toril Marie Ås, koncerndirektör finans och IT (CFO)

Toril Marie Ås_IT og finansdirektør_GK Gruppen_inne.jpg
Toril Marie Ås

Torill Marie Ås (f. 1970) har varit CFO för GK-koncernen med helhetsansvar för koncernens ekonomi- och finansstyrning i Skandinavien sedan 2020. Ås har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Bodö och har dessutom en Master of Science i Management från London Business School. Hon kommer från en tjänst som CFO på Navamedic ASA och har också varit CFO för Telenors media- och innehållsdivision, samt chef för Telenors affärsområde "Corporate Functions and Group Activities".

Heidrun R. Marstein, koncerndirektör HR

Heidrun R. Marstein, konserndirketør HR i GK Gruppen
Heidrun R. Marstein

Heidrun R. Marstein (f. 1973) har varit HR-chef för GK-koncernen med helhetsansvar för strategisk HR för GK:s samlade verksamhet i Norge, Sverige och Danmark sedan 2021. Hon kom till GK från en tjänst som global HR-chef för Cermaq Group. Marstein har en pol.mag.-examen från NTNU (1999) med inriktning på organisationspsykologi och har gått utbildningar i förändringsledning på BI (2004) och affärsförståelse på Insead (2011). Hon har tidigare även bland annat varit HR-chef på Solar Group, Schneider Electric Norge och Orkla Care.

Guro Steine, koncerndirektör kommunikation och hållbarhet

Guro Steine, direktør kommunikasjon og bærekraft, GK Gruppen
Guro Steine

Guro Steine (f. 1973) började på GK-koncernen 2020 och har det övergripande ansvaret för kommunikation och hållbarhet inom koncernen. Steine har en civilekonomexamen från Norges Handelshögskola (NHH) och kom till GK från en tjänst som marknads- och kommunikationschef på KPMG. Hon har tidigare bland annat arbetat som kommunikationschef vid Oslobörsen och har även jobbat på norska infrastrukturdepartementet och på Sparebankforeningen.

Alexis Låftman Kahlmann, verkställande direktör, GK i Sverige

Alexis Låftman Kahlmann. Foto: Oscar Omne
Alexis Låftman Kahlmann

Alexis Låftman Kahlmann (f. 1967) började på GK 2022 som vd för GK:s svenska verksamhet. Låftman Kahlmann har lång och bred erfarenhet från bland annat chefspositioner på Skanska, Coor och Keolis. Han har en civilingenjörsexamen och Master of Science i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH, 1992) och har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (1994). Låftman Kahlmann kommer senast från tjänsten som interim VD för Strategy & PMO inom Sodexo Healthcare, Seniors and Education.

Rune Hardersen, verkställande direktör (vd), GK Norge

Rune Hardersen, Administrerende direktør i GK Norge
Rune Hardersen

Rune Hardersen (f. 1975) började på GK 2020 som vd för GK:s norska verksamhet. Hardersen har en civilingenjörsexamen från NTNU (2001) och har även en master i teknikledning från samma universitet (2009). Han kom till GK från en tjänst som chef för Akers startup-företag Nordic MBS och har tidigare bland annat varit vd för ÅF Norge och ingått i ÅF-koncernens koncernledning.

Jørgen Christensen, verkställande direktör (vd), GK i Danmark

Jørgen Christensen, administrerende direktør, GK Danmark
Jørgen Christensen

Jørgen Christensen (f. 1965) har lett GK:s verksamhet i Danmark sedan 2018. Christensen har utbildat sig till ELinstallatör vid Maskinmesterskolan København och även gått utbildningar vid INSEAD, Oxford University och IMD. Han kom till GK från en tjänst som chef för Large Projects vid Caverion Danmark och har tidigare bland annat varit sektionschef vid NCC Construction Danmark.

Landledningsgrupper

Den operativa ledningen av GK:s verksamhet i Norge, Sverige och Danmark sköts av ledningsgrupperna i de respektive länderna.

GK i Sverige

 • Alexis Låftman Kahlmann, VD
 • Thomas Milton, ekonomidirektör
 • Björn Rothstein, inköpschef
 • Anders Löfberg, regionchef Syd
 • Martin Vujicic, regionchef Öst
 • Ulf Gustafsson, regionchef Väst
 • Svenåke Boman, regionchef Nord
 • Johan Möller, affärsområdeschef, byggnadsautomation
 • Asmaa Jacobsson, kommunikationsansvarig
 • Stefan Landgren, tf. VD GK Rör
 • Hanna Lyredal, HR-direktör

GK i Norge

 • Rune Hardersen, administrerende direktør
 • Lars Hanseth, direktør økonomi
 • Heidrun R. Marstein, tf. direktør HR/HMS
 • Gro Maren Mogstad Karlsen, kommunikasjonssjef
 • Leif Øie, divisjonsdirektør Entreprise
 • Stian Orvedal, divisjonsdirektør Service
 • Per Arve Ekle, divisjonsdirektør Byggteknologi og utvikling

GK i Danmark

 • Jørgen Christensen, administrerende direktør
 • Lars Munch-Andersen, økonomidirektør
 • Kim Kruse Hallengreen, regionsdirektør, PMO
 • Henrik Eriksen, regionsdirektør Vest
 • Allan Løvgreen, regionsdirektør Sjælland/Fyn
 • Lars Sjørring, regionsdirektør, eksisterende byggeri og service
 • Lars Peter Nielsen, regionsdirektør VVS/Rør

Styrelsen i GK Gruppen

Koncernstyrelsen är den högsta ansvariga instansen i GK Gruppen.