Kim Robert Lisø

Kim Robert

Kim R. Lisø (f. 1969) har varit koncernchef för GK sedan den 1 januari 2019. Lisø har en civilingenjörsexamen i integrerad fastighetsteknik från UiT (civilingenjörsutbildningen i Narvik, 1997) och en doktorsgrad i byggnads- och materialteknik från NTNU i ämnet klimatförändringars effekter på bebyggda miljöer (2006). Tidigare har han bland annat jobbat på Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska, COWI och GK Inneklima. Han har även varit professor II inom klimatanpassning av byggnader vid NTNU i Trondheim.

Kim Robert