GK-koncernens styrelse

Koncernstyrelsen är den högsta ansvariga instansen i GK Gruppen.
John-Erik Karlsen, styrelseordförande

John-Erik Karlsen (f. 1955) är den största ägaren i GK-koncernen och han har varit styrelseordförande sedan 2009. Han har en civilingenjörsexamen från University of Colorado Boulder och började på GK som projektledare 1985. Han en haft ett antal ledande positioner inom företaget, bl.a. som avdelningschef, områdesansvarig och ansvarig för HMS-arbetet, men från 2020 koncentrerar han sig på sin uppgift som styrelseordförande. 

Kaare M. Krane, styrelseledamot, vice ordförande

Kaare M. Krane (f. 1953) har varit styrelseledamot för GK Inneklima/GK Norge/GK Gruppen sedan 1997, och vice ordförande sedan 2009. Krane utbildade sig till civilekonom vid Handelshögskolan BI. Han har erfarenhet från bank/finans- och fastighetssektorn och är vd för IFM Immobilien AG. Han har tidigare haft ett antal ledande positioner på fastighetsrelaterade företag, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans och Catella, samt har bred styrelseerfarenhet, bl.a. som styrelseordförande för Usbl (2015–2019) och IFM Immobilen AG (2012–2018) samt som styrelseledamot för Multiconsult (2014–2015) och Furuholmen Eiendom (2013–). 

Birte K. W. Sjule, styrelseledamot

Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har varit styrelseledamot för GK-koncernen sedan 2018. Sjule har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och teknikledning från NTNU och är vd för Sporveien Trikken AS. Hon har tidigare varit koncernstrategichef för Sportveien, konsult på Rokade (nu KPMG) och projektplanerare på Aibel. Sjule sitter i flera styrelser i Sportveien-koncernen.

Sturla Magnus, styrelseledamot

Sturla Magnus (f. 1971) har varit ledamot i GK-koncernens styrelse sedan 2021. Magnus har en civilingenjörsexamen från Norges Miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) och är Executive Vice President Newbuild för Aker Solutions ASA. Han har tidigare bland annat varit koncerndirektör på Kværner, COO på Skanska och har haft flera ledande roller på Aker Solutions. Magnus är styrelseordförande och styrelseledamot i flera av Aker Solutions operativa och delägda företag, samt styrelseledamot i branschorganisationen för olja och gas i Norsk Industri.

Hildegunn Naas-Bibow, styrelseledamot

Hildegunn Naas-Bibow (f. 1972) valdes in i GK:s styrelse 2022. Naas-Bibow har en civilekonomexamen från Norges Handelshøyskole (NHH) och en MBA från Harvard Business School. Hon arbetar som vd för familjeföretaget Furuseth Gård och har tidigare arbetat som konsult i The Boston Consulting Group och som konsult och partner hos PwC. Naas-Bibow är även styrelseledamot i Bane NOR och Unibuss och har tidigare varit vice styrelseordförande i PwC.