Guro Steine

Guro
Koncerndirektör kommunikation och hållbarhet, GK Gruppen Telefon: +47 41 28 83 82

Guro Steine (f. 1973) började på GK-koncernen 2020 och har det övergripande ansvaret för kommunikation och hållbarhet inom koncernen. Steine har en civilekonomexamen från Norges Handelshögskola (NHH) och kom till GK från en tjänst som marknads- och kommunikationschef på KPMG. Hon har tidigare bland annat arbetat som kommunikationschef vid Oslobörsen och har även jobbat på norska infrastrukturdepartementet och på Sparebankforeningen.

Guro