Vill du vara en klimatförebild?

Studenter & lärlingar

Vill du vara med och skapa energieffektiva lösningar i dagens och framtidens byggnader?

Nyckeltal GK-Gruppen

  • 3000

    Anställda

  • 221

    Lärlingar

  • 100

    Kontor

Detta säger medarbetare på GK

En ledarposition var inte något jag eftersträvade när jag började på GK. I efterhand ser jag att någon såg den potentialen i mig. Min erfarenhet av att jobba på GK är att du får ansvar tidigt och förtroende om du vill ha det, och nu är det mitt jobb att göra detsamma för mina medarbetare.

Hieu Nguyen

Avdelningschef

GK fokuserar på miljön från början till slut under en installation; från körplanen som säkerställer att vi inte använder bilen mer än nödvändigt, till att vi gör av med avfallet på ett miljövänligt sätt.

Ina Maria Kvam

Elektriker

Våra kunder efterfrågar hållbara, smarta och energieffektiva tekniska lösningar och installationer. Vi lyckas leverera detta då vi har de bästa yrkespersonerna och ingenjörerna, och även för att vi använder oss av vår tvärfackliga kompetens inom alla våra teknikområden.

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen

Kim Robert Lisø

Koncernchef

En klimatförebild

Globalt står byggbranschen för 40 procent av energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser, och så kan det inte fortsätta. På GK vill vi vara en del av förändringen och föregå med gott exempel. Vi vill att de goda val vi gör ska ligga till grund för våra handlingar och tjänster som vi erbjuder.