GK-Skolan

Vi önskar ge våra medarbetare möjlighet till kompetensutveckling och personlig utveckling, främja kunskapsöverföring i koncernen och skapa en mötesplats för egna anställda och våra kunder.

Vad är GK-Skolan?

Syftet med en intern GK-Skola är att kunna erbjuda våra medarbetare kompetensutveckling och karriärvägar inom företaget. Vi vet att det är viktigt för våra medarbetare att känna att de uppmärksammas, satsas på och utvecklas inom företaget. Samtidigt är det lika viktigt för oss som arbetsgivare att förse varje individ med bästa möjliga kompetens för att arbetet skall utföras så professionellt som möjligt.

GK-Skolan finns etablerad i Norge och håller på att utveckla sin form i Sverige. Det är tänkt att vara ett strategiskt kompetensutvecklingsprogram som utifrån definierade kompetensbehov erbjuder kurser, seminarier och samlingar. I GK-Skolan erbjuds både krav- och certifikatsutbildningar såväl som andra kurser och utbildningar som är viktiga för den befattning man innehar.

Custom sub menus